top of page

Naše projekty

Velké i malé projekty provázejí Mukařov-sko téměř po celou jeho historii. 

Prvním počinem byla výrazná aktivita Mukařov-ska, soutěž o nejkrásnější zahrádku Mukařova, Srbína a Žernovky, realizovaná
v letech 2006–2008. Se založením Mateřského centra Mukařov-sko v roce 2007 se začala psát historie dotačních projektů, kterými se Mukařov-sko snaží přispívat ke kvalitě života v obci. Prohlédněte si níže některé z nich.

Poradna Mukařov

2018–

Služba terénního sociálního poradenství, nabízející pomocnou ruku v nejrůznějších svízelných situacích

Mimo školu bez obav

duben 2018 – březen 2022

Klubovna a příměstské tábory pro děti, jejichž rodiče potřebují chodit do práce

Kulturní a komunitní centrum Mukařov

září 2015 – dosud

Místo, kde je pro každého něco - od miminek po seniory, od rána do večera, od soboty do pátku (a někdy i o víkendu)

Zkrášlení kruhového objezdu v Mukařově

srpen 2014

Kruhový objezd je zásadní dopravní stavba v naší obci, je to ale zároveň i dominanta, proto jsme se zasloužili o jeho úpravu.

Návrat křížku na mukařovskou křižovatku

kveten–říjen 2013

Obnova historického křížku, který kdysi stál na křizovatce na Budech

Po stopách kameníků

březen–listopad 2011

Pěší trasa a naučná stezka propojující Mukařov, Žernovku, Louňovice, Svojetice a Srbín, s důrazem na kamenickou tradici v našich obcích.

Historická stezka Mukařov–Žernovka

duben–červen 2010

Stezka umožňující bezpečnou pěší chůzi mezi Mukařovem a Žernovkou, s naučnou stezkou o místních zajímavostech a alejí.

Dětské hřiště v Mukařově

červenec–srpen 2008

První velký počin Mukařov-ska, pořízení veřejného hřiště v Mukařově a jeho svépomocná instalace.

bottom of page