top of page
Poradna Mukařov

2018–

Poradna Mukařov

Každý z nás se může někdy dostat do situace, s níž si sám ani s pomocí rodiny neví rady. Profesionální sociální služby jsou připraveny pomoci - odbornou radou i skutečně podanou pomocnou rukou.

Pro lepší představu se poradenství může týkat např.:

  • náročných situací při rozvodu, ovdovění

  • problémů v rodině jak mezi partnery, tak s dětmi či ostatními členy rodiny

  • problémů dětí ve škole, školce či v dalších vrstevnických skupinách – problémové chování, obtížná adaptace, šikana, drogy a jiné

  • problémů v zaměstnání, v komunikaci s ostatními

  • zadlužení

  • nároků na dávky státní sociální podpory nebo sociální dávky vč. pomoci s formuláři, a to formou podání informace (o zákonu, paragrafech, o jiných pomáhajících organizacích, předání kontaktu), rady (hledání možností řešení vysvětlování obsahu právních dokumentů a dalších listin)

  • pomoci při zvoleném řešení, při sepisování dopisů, návrhů

  • vyplňování formulářů žádostí o různé dávky s důchody

  • doprovázení (mimo prostor poradny, být klientovi oporou)

  • vyjednávání (v zájmu klienta s třetí stranou), naslouchání apod.

více viz www.kkcm.cz/socialni-sluzby

bottom of page