top of page

Mukařov-sko je jako periodicky vydávaná tiskovina od začátku roku 2006 registrován podle § 7 zákona číslo 46/2000 Sb. (Tiskový zákon) Ministerstvem kultury pod evidenčním číslem MK ČR E 16658.

Je tištěn v nákladu 1500 kusů v rozsahu 8-16 barevných nebo černobílých stran formátu A5. Časopis je distribuován do všech domácností Mukařov-ska - tj. Mukařova, Srbína, Žernovky a části Louňoviček (domy s červeným číslem popisným a schránkou).

 

Volební speciál

Dále se dočtete:
Jaké projekty se podařilo zrealizovat, Jak volit v komunálních volbách, aby vás hlas nepropadl, Jaký program připravilo SDRUŽENÍ KANDIDÁTŮ Mukařov, Srbín, Žernovka pro nové volební období...

Léto 2018

Dále se dočtete:
Územní plán opět ve hře, Jak dál v centrech obcí, Péče o životní prostředí, Po naučných chodnících, 3 otázky pro ..., Mukařov-ský diář

Jaro 2018

Dále se dočtete:
Mimo školu bez obav, Sociální poradna v KKCM, Kde se vzalo Mukařov-sko, Křeslo pro hosta, Galerie STARÁ ŠKOLA, 3 otázky pro ..., Kam s dětmi o prázdninách

Please reload

bottom of page