top of page
Po stopách kameníků

březen–listopad 2011

Po stopách kameníků

O. s. Mukařov-sko realizovalo v roce 2011 projekt nové naučné stezky podpořený Programem rozvoje venkova v Ose IV Leader. Do projektu bylo zapojeno dalších 5 partnerů: obce Mukařov, Louňovice, Svojetice, Struhařov a sdružení obcí Ladův kraj.

Okruh naučné stezky čítá 13 zastavení s infopanely a drobnými herními prvky. Začíná u louňovického kamenného lapidária v blízkosti Obecního úřadu. Odtud je trasa vedena přes Kaménku, proslulou vytěžením základního kamene Národního divadla, lesními cestami Voděradských bučin do Struhařova, dále pokračuje do Svojetic, odtud přes Srbín do Mukařova, Zelenou cestou se stromořadím letitých tújí na Žernovku, okolo kamenolomu v Horce skrz ulici Kameníků k Jezírku, pamětnímu kameni v Zájezdí a zpět na Horní náves v Louňovicích. Celá trasa je dlouhá cca 2 5 km, přičemž na rozhraní katastrů Srbína, Svojetic a Louňovic se kříží a vytváří tak možnost vyrazit na dva kratší okruhy. Stezka je též vyznačena taggy, které umožňují její sledování na webových stránkách.

Projekt by spolufinancován Programem rozvoje venkova a obcemi Mukařov, Louňovice, Svojetice a Struhařov.

Mapa stezky

bottom of page