top of page
Návrat křížku na mukařovskou křižovatku

kveten–říjen 2013

Návrat křížku na mukařovskou křižovatku

Možná si někteří z Vás ještě vzpomenou – ani ne před 20 lety stával na křižovatce na Budech nepříliš nápadný křížek. Zděný podstavec a litinový kříž ze 60. let 19. století, jakých jsou na rozcestích a návrších desítky.

Až v roce 1995 se i on stal obětí řidičské nepozornosti, a pak lidské lhostejnosti. Rozvalené části křížku ležely dlouhá léta bez povšimnutí – tedy až na ty, které se daly zpeněžit ve sběrně. Teprve v roce 2006, v souvislosti s plánováním stavby kruhové křižovatky, byly zbytky kamenného podstavce vyzvednuty a uloženy v depozitu.

O.s. Mukařov-sko se ujalo nápadu křížek obnovit. Ač po přestavbě křižovatky už nemůže stát na původním místě, v roce 2013 dostal umístění nové a snad i důstojnější – v zálivu mezi výjezdem na Kutnohorskou a Lomenou ulici.

Ve spolupráci s Obcí Mukařov byl připraven projekt, který získal dotační podporu Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) z Programu rozvoje venkova – Osy IV Leader, z výzvy MAS Říčansko, Fiche 5 - Rozvoj a uchování kulturního dědictví. Desetiprocentní spolufinancování celkových nákladů projektu ve výši 57.500,- Kč zajistí o.s. Mukařov-sko z vlastních zdrojů. Práce na obnově křížku pod dohledem nejen stavebního úřadu, ale také duchovního správce mukařovské farnosti, jsou naplánovány od srpna do konce září.

Nezbývá než doufat, že obnovený křížek vydrží na svém místě nejméně dalších 130 let. I když poutníků, kteří by u něj spočinuli v modlitbě, se už dnes mnoho nenajde, třeba i nám všem, kdo kolem kroužíme v každodenním shonu, připomene, že je dobré se občas zastavit a zamyslet nad tím, co nás přesahuje, i nad tím, co tu po nás zůstane.

bottom of page