top of page
Zkrášlení kruhového objezdu v Mukařově

srpen 2014

Zkrášlení kruhového objezdu v Mukařově

Realizace kruhového objezdu byla jedním z programových bodů o.s. Mukařov-sko, která se podařila po letech úsilí, cítili jsme a cítíme určitou odpovědnost za to, jak tato část obce vypadá.
Výsadbu, kterou v době dokončení objezdu zajistilo Ředitelství silnic a dálnic, ale na její údržbu už kapacitu nemá, se v rámci možností (tedy občas až za jejich hranicí) snažila udržovat obec, a tak si kruhový objezd žil svým životem a plevely, které radostně vítězily nad lidskou nečinností, se rozrůstaly, jak jen jim bylo libo.
Proto se po týdnech příprav a zajištění nezbytných rostlin a materiálu sdružení Mukařov-sko rozhodlo vnitřek mukařovského kruhového objezdu zcela změnit a vytvořit zde bezúdržbový, ale pro oko příjemný ostrůvek, který bude symbolicky spojovat naše tři obce, a to nejen použitým materiálem.
Nejdříve bylo nutné odstranit původní rostliny – velkou většinu z nich se podařilo přesadit do „depozitu“ v rohu parku na návsi, poté se odstranila vrchní část se zeminou a začaly se umisťovat základní prvky – bludné kameny ze srbínské žuly. Nová výsadba a celková koncepce tvoří jakousi „mukařovskou zahrádku“, která by měla symbolicky propojovat naše tři vesnice včetně historické části Buda. Kameny jsou ze Srbína, žulový chodníček ze Žernovky a vše je umístěno na Budech, na rozhraní Mukařova a Srbína.
Srbínské kameny, z jejichž přemístění jsme měli největší obavy, byly díky zdatnému pomocníkovi – čelnímu nakladači ManiTou zapůjčenému ze společnosti ZEA Světice nad očekávání snadno umístěny tam, kam jsme potřebovali, za což patří velké poděkování i jeho řidiči, panu Fleišnerovi, který si s transportem kamenů lehce poradil i přes hustý páteční provoz, aniž bychom zaznamenali nějaké významnější omezení dopravy. Poděkování si ale zaslouží i zaměstnanci obce, kteří nakládali a odváželi přebytečný materiál, urovnávali podloží a vydrželi s námi na kruhovém objezdu často i několik hodin po skončení oficiální pracovní doby.
Práce na zkrášlení kruhového objezdu byla odvedena dobrovolnicky, včetně návrhu, který zpracovala paní Kateřina Budínová, na nákup materiálu a rostlin přispěla obec a soukromí dárci.
Všem, kdo se jakkoli zasloužili o proměnu kruhového objezdu a nadále se podílejí na jeho údržbě, DĚKUJEME!

bottom of page