top of page
Mukařov-sko, z.s.

(více o spolku)

IČO: 270 27 708

ID datové schránky: m42p9wg

Sídlo spolku:
      Na dolách 4, 251 62 Mukařov-Srbín
      info@mukarov-sko.cz
      www.mukarov-sko.cz
      Tel.: 608 047 196

Kulturní a komunitní centrum Mukařov:
      Příčná 61, 251 62 Mukařov
      info@kkcm.cz
      www.kkcm.cz
   
Redakce časopisu a webových stránek Mukařov-sko:
      info@mukarov-sko.cz
           
Bankovní účet:
      2501038911/2010 - činnost spolku
      2101038912/2010 - projekt KKCM

      

bottom of page