top of page

Názory a komentáře

ZŠ MUKAŘOV – aneb Jak to bylo doopravdy

Rudolf Semanský

Protože článek „ZŠ Mukařov – aneb, jak to bylo doopravdy“ zveřejněný v louňovickém zpravodaji se začal šířit i po sociálních sítích, nezbývá mi, než na něj reagovat.

Proč máme Kulturní a komunitní centrum

Kateřina Čadilová

Na zasedání zastupitelstva dne 24. 9. 2019 zaznělo opakovaně z úst zastupitele MVDr. Pavel Mádra, že já, a stejně tak starosta a další místostarosta, porušujeme zákon. Zřejmě hned několika způsoby, ale ten nejzávažnější má být permanentní střet zájmů plynoucí z toho, že „náš“ spolek Mukařov-sko provozuje Kulturní a komunitní centrum Mukařov za zvýhodněných podmínek.

Je společně správně?

Rudolf Semanský

I když je již několik měsíců po volbách, nebo lépe řečeno, přestože je teprve pár měsíců po volbách, ukazuje se, že v tomto volebním období se rozhodně nudit nebudeme.

Vlastenectví by neměl být přežitek

Rudolf Semanský

I přes nevlídné počasí jsme se dnes dopoledne sešli spolu s několika dalšími zastupiteli obce Mukařov, abychom k pomníčkům v obci položili věnce a na paměť výročí 100 let od založení Československa.

Jak to všechno začalo aneb, kde se vzalo Mukařov-sko

Vít Šoupal

Myslím, že to bylo někdy kolem první výstavy historických fotografií Mukařovska, kterou jsem pořádal během srpnové pouti v mukařovské sokolovně v roce 2004, kdy jsme se sešli v pěti – já, Honza Kašpar, Marcela Eichnerová, Ruda Semanský a Přemek Zima.

bottom of page