top of page
Kulturní a komunitní centrum Mukařov

září 2015 – dosud

Kulturní a komunitní centrum Mukařov

Sdružení Mukařov-sko si od svého vzniku dalo za cíl podporovat dění v Mukařově, Srbíně a na Žernovce a přispívat tak ke kvalitě života v našich obcích. Ke kvalitnímu životu v komunitě patří i prostor, který mohou ti, kdo o to mají zájem, sdílet společně, a také péče o ty, kdo se z jakýchkoli příčin dostali do složité životní situace. Proto Mukařov-sko přišlo v roce 2015 s konceptem Kulturního a komunitního centra Mukařov.

Koncept reaguje na diskusi o dalším využití objektu v Příčné 61 - dnes už bývalé budově školní družiny, kde Mukařov-sko provozuje už od roku 2007 Mateřské centrum a v roce 2008 se zasloužilo o vybudování dětského hřiště.

bottom of page