top of page
Proč máme Kulturní a komunitní centrum

Kateřina Čadilová

Proč máme Kulturní a komunitní centrum

Na zasedání zastupitelstva dne 24. 9. 2019 zaznělo opakovaně z úst zastupitele MVDr. Pavel Mádra, že já, a stejně tak starosta a další místostarosta, porušujeme zákon. Zřejmě hned několika způsoby, ale ten nejzávažnější má být permanentní střet zájmů plynoucí z toho, že „náš“ spolek Mukařov-sko provozuje Kulturní a komunitní centrum Mukařov za zvýhodněných podmínek. Podle MVDr. Mádra pod zástěrkou komunitního centra normálně podnikáme a obohacujeme se na úkor obce. A jediný způsob, jak se „očistit“, jsme propásli, když jsme na předminulém zasedání zamítli jeho návrh udělat z KKCM příspěvkovou organizaci obce.

2016-08-04_212043_brousime-dvere.jpg

Obvinění, urážek a výhrůžek jsme si v ten večer vyslechli od kolegy zastupitele víc, ale o tom nemá smysl psát. Oprávněnost jeho výroků týkajících se naší činnosti v zastupitelstvu a vedení obce jistě brzy prověří k tomu kompetentní orgány, které pravidelně zásobuje svými podněty. Co ale nemohu a nechci už dále nechat bez povšimnutí, je dlouhodobá snaha MVDr. Mádra očernit aktivity Mukařov-ska v Kulturním a komunitním centru Mukařov.

Asi je dobré si připomenout základní fakta. Mukařov-sko je zapsaný spolek, to je dle občanského zákoníku nejběžnější forma neziskové organizace. Vzniklo v roce 2006, tehdy ještě jako občanské sdružení. Podle nového občanského zákoníku mohou být účelem spolku vzájemně prospěšné cíle, tedy společné aktivity zaměřené jen na členy spolku (sportovní kluby, myslivecká sdružení apod.), nebo veřejně prospěšné cíle směřující vůči veřejnosti (poskytování sociálních služeb, vzdělávací a informační aktivity apod.), případně cíle smíšené. Spolek může vlastním jménem podnikat, ale nesmí to být jeho hlavní činností, a případný zisk musí být použit na podporu dosažení vlastních cílů spolku.

Ze zveřejňovaných účetních dokumentů vyplývá, že tato podmínka je po celou dobu existence spolku dodržována. Dosažený zisk spolek nevyvádí ven, a už vůbec ne na odměnách vedení spolku, které je angažované na radnici. Zisk ukazující na dobré hospodaření umožňuje dlouhodobě rozvíjet hlavní (neziskové) činnosti spolku a rozšiřovat nabídku služeb pro veřejnost.

Cíle a poslání každého spolku upravují stanovy, které jsou dostupné ve veřejném rejstříku. Mukařov-sko, z.s. je má i na svých webových stránkách www.mukarov-sko.cz. Ačkoli se aktivity Mukařov-ska za 13 let jeho existence značně rozrostly, základní cíl zůstává – přispívat ke zvyšování kvality života v Mukařově, Srbíně a Žernovce, propojovat různé skupiny obyvatel, usilovat o to, aby naše obce nebyly jen „noclehárnou“, ale živým společenstvím.

To se vedle účasti v komunální politice, ke které se Mukařov-sko hlásilo od svého zrodu, dařilo a daří při organizaci akcí pro veřejnost a – už od roku 2007 – hlavně díky mateřskému centru. U jeho zrodu tehdy stály čtyři maminky a jeden tatínek, postupně se přidávali další. S velkou radostí jsme v lednu 2008 otevřeli svépomocně zadaptovanou hernu v prvním patře budovy v Příčné 61, kterou tehdy užívala základní škola pro družinu a někdy i výuku. Nájem jsme neplatili žádný, ale v rámci možností zvelebovali nejen místnost herny, ale i okolí – třeba vybudováním dětského hřiště financovaného z nadačního daru.

V roce 2015 se škola stěhovala do nové budovy a nad značně vybydleným objektem visel velký otazník. Na zastupitelstvu se vážně mluvilo o tom, že bude „zakonzervován“. Protože ale mateřské centrum jiné prostory nemělo, jeho tehdejší hybatelky (které můžete v centru v Příčné 61 potkávat do dneška), své centrum prostě nedaly. Nabídly obci, že v uvolněném objektu budou provozovat volnočasové aktivity pro všechny generace, a na základě řádně zveřejněného a projednaného záměru si pronajaly prostory v prvním patře budovy. Za měsíční nájem 2000,- korun, který je teď důvodem k obviněním o obohacování na úkor obce; v té době byl ale pro spolek, který měl minimální vlastní příjmy, na hraně únosnosti.

První zima byla krušná, dosluhující akumulačky prakticky netopily a musely být nahrazovány přímotopy, aby se ve dvou jakž takž obyvatelných místnostech dalo vůbec existovat. Tvrdohlavé mukařov-ské ženy ale měly vizi a nedaly se odradit. Což přesvědčilo i obec, které se navíc podařilo získat dotaci na výměnu oken a instalaci ústředního topení. Výmalby a nové podlahy byly uhrazeny z obecního rozpočtu, dveře ale zůstaly původní; ženy z centra je samy natřely, stejně jako zábradlí a rámy.

V září 2016 se „narodilo“ Kulturní a komunitní centrum, jehož program stojí na pravidelných kroužcích. Za ty se platí kurzovné, ale začátky taky nebyly vůbec lehké. Vybrané peníze stačily stěží na odměny pro lektory a organizační práce se dělala na dobrovolnické bázi.

Je neuvěřitelné, co všechno se za ty tři roky podařilo – kroužků pro děti i dospělé stále přibývá, někdejší „jádro“ centra, mateřské centrum, také průběžně rozšiřuje své aktivity pro rodiče s dětmi. Odpoledne mohou školní děti trávit v Klubovně, na níž se podařilo získat evropskou dotaci. A k tomu se přidávají pravidelné i jednorázové společenské a vzdělávací programy a od léta 2018 i zcela nová, ale logicky navazující aktivita – Poradna Mukařov, která řeší sociálně právní problémy všech, kdo momentálně potřebují pomoc.

Je jasné, že to všechno se už nedá dělat jenom z pouhého nadšení, Mukařov-sko dnes v komunitním centru zaměstnává dvě osoby na pracovní smlouvu, čtyři na dohodu o pracovní činnosti a kolem dvacítky lektorů a pomocných sil na dohody o provedení práce. Ale ta obdivuhodná energie, vize a radost z možnosti ji postupně naplňovat, je tam přítomná stále.

Ani mě nepřekvapuje, když se někdo diví, že instituce s takovým záběrem činnosti není „obecní“. Dnes, když všechno šlape jako skvěle namazaný stroj, to najednou vypadá logicky. Současný stav je ale výsledkem tisíců hodin skutečně dobrovolné práce, moře investované energie a znovu a znovu prokazované odvahy riskovat i skoky do neznáma. Dělali by něco takového zaměstnanci obce? Asi těžko.

Co se týče financí, jsme vděčni za podporu obce (která se projevuje jak mírným nájmem, tak i přímou dotační podporou). Díky ní jsme mohli v letošním roce rozšířit úvazek sociální pracovnici v Poradně Mukařov, která nabízí veškeré služby zdarma, aniž bychom na ni čerpali nějakou státní nebo krajskou podporu.

Obvinění z nepřiměřeného obohacování jsou absurdní, tedy pokud jde o finance. Starosta a předseda výboru spolku pobírá odměnu za vedení modelářského kroužku 200 Kč za odpracovanou hodinu a já si coby osoba zodpovědná za vedení rozpočtu centra a administraci evropské dotace vyplácím 1000 Kč měsíčně. (V obou případech jde samozřejmě o hrubé částky, z nichž se strhává daň.)

Za sebe ale mohu prohlásit, že projekt KKCM mě obohatil nesmírně – o přátelství, pocit sounáležitosti a radostné vědomí, že někdy stačí relativně málo a podaří se opravdu veliké věci.

S úctou a vděčností ke všem, kdo vědí, o čem píšu,

PhDr. Kateřina Čadilová,
členka výboru Mukařov-sko, z.s. a místostarostka obce Mukařov

bottom of page