top of page

VODOVOD, KANALIZACE A DOTACE

Problémy obce v půli prázdnin

(Rudolf Semanský) Prázdniny jsou přesně v půli, vrcholí období dovolených a letošní léto je horké, ale rozhodně ne klidné. I když poslední dny minimálně facebookové „vody“ rozvířila kauza hřiště na Žernovce, realitou a největším problémem současné Žernovky, přesněji části zvané Zájezdí, je nedostatek VODY ve veřejném vodovou i ve studnách. Tento problém řešíme na obci velmi intenzivně posledních několik dnů a věřte, že se spolu s technickými službami obce a hasiči snažíme udělat vše pro to, aby voda tekla.

kohoutek.jpg

Letošní léto je extrémně suché a mnohé naznačuje, že trend ubývání vody v krajině bude dále pokračovat. Když jsme se v roce 2006 rozhodli obnovit jednání se Svazkem obcí Region Jih, abychom do obcí přivedli vodu ze Želivky, byla spousta skeptiků, kteří se ptali, zda to má smysl. Vždyť vody je dost, voda ze studní je zdarma a vrt v Mukařově v Lesní ulici je dostatečně kapacitní. Dnes, když se však podíváme do okolních potoků a studní, je evidentní, že vody je čím dál méně. Proto jsem rád, že jsme se tehdy nenechali odradit a už dnes se ukazuje, že bez vody ze Želivky by na tom byla většina našich obyvatel hodně špatně.

 

Obecní finance na tak velké projekty je však třeba připravovat několik let. Dotační peníze pokryjí náklady zhruba ze 70 %, zbytek musí zaplatit obec tzv. „ze svého“. Čili musí šetřit, což se také již několik let děje.

 

Ovšem nejen výše popsané velké projekty, ale i další, menší stavby, jako rekonstrukce školního hřiště, sociálního zařízení v MŠ, opravy komunikací a další úkoly spojené nejen s prázdninovým obdobím nás na úřadě plně zaměstnávají. Ale práce pro obec nás baví, takže to není ani postesk, ani výmluva. Někdy je však dobré si připomenout, že pro někoho má větší váhu díra v silnici, nesvítící lampa, nebo utržené prkno na dětském hřišti než vodovod na druhém konci vesnice. A tím se vracím ke „kauze“ dětského hřiště na Žernovce.

Je to už pár let, co se nám podařilo vybavit všechny tři části obce – Mukařov, Srbín i Žernovku dětskými hřišti. Předtím tu byly jen kostry železného kolotoče, polozrezivělé prolézačky a pár rozbitých laviček. A byli jsme to tehdy my, komu to nebylo jedno. Konkrétně to byla občanská sdruženi Mukařov-sko, Pro Srbin a žernovští hasiči, kdo se významně zasloužili o vznik a rozvoj těchto hřišť. Na převážnou část jsme sehnali finance, něco z dotací, někdo například i od svých zaměstnavatelů, a kde to šlo, podíleli jsme se i osobně na realizaci. Čas ale běží a těm, kdo tehdy stáli u zrodu hřišť, už děti odrostly, a tak je střídají jiní s malými dětmi, kteří se o hřiště pod patronátem obce starají.

hřiště žernovka.jpg

V diskusi kolem hřiště padaly věty, že obec nefandí dobrovolníkům, že se bráníme pomoci atd. To je hluboký omyl.

Myslím, že je dobře, že se našla parta nadšenců, kteří se vrhli do obnovy dětského hřiště na Žernovce. To, čemu jsme se mohli vyhnout, byl způsob, jak to bylo prezentováno a provedeno. I přes mé upozornění, jak by měla podobná činnost probíhat, udělali si to tito dobrovolníci po svém. Přesto jim za jejich činnost děkuji.

 

Za obec mohu říci, že na obnovu a údržbu hřišť pamatujeme, stejně jako na pravidelný servis a výměnu poškozených částí – viz. hřiště Srbín. Koneckonců barvy, které použila skupina dobrovolníků a předběhla tak obecní zaměstnance, nakoupila před nedávnem obec právě pro účely opravy hřiště.

 

Komu jinému než těm, kdo hřiště vybudovali, by mělo záležet na jejich dobrém stavu. Chci věřit, že tak, jako jsme se starali my, budou se stávající dobrovolnici o hřiště starat dlouhodobě, pouze své další aktivity s obcí sladí. Na obecním úřadě jsou vždy dveře k debatě otevřené a práce pro blaho a radost ostatních se najde vždy dost, a to nejen před volbami...

 

Vím, o čem mluvím. Jak jste si určitě všimli, Sdružení kandidátů Mukařov Srbín Žernovka je složeno z lidi z našich tří obci, kteří se dlouhodobě starají o dobrovolnické aktivity, kulturní, sportovní a společenské akce. Máte-li nějaký nápad, jak zkvalitnit prostor, kde žijeme, dejte nám vědět, nebo se ozvěte a rovnou se zapojte. Rádi vás mezi sebou přivítáme. Vždy je totiž co zlepšovat.

Teď nám ale všem hlavně držte palce, ať se nám podaří vyřešit situaci s vodou a na konci léta zabodovat s dotacemi. 

semansky.jpg

Rudolf Semanský

starosta obce Mukařov

předseda výboru spolku Mukařov-sko

bottom of page