top of page
Mukařov-sko v obecním zastupitelstvu

Již v době založení Mukařov-ska na počátku roku 2006 byli někteří zakládající členové obecními zastupiteli. I díky tomu mohl být v březnu 2006, po odvolání předchozí starostky, Rudolf Semanský zvolen poprvé starostou.

Do následujících voleb šlo už Mukařov-sko s vlastní kandidátkou a volby  vyhrálo. 

Co se v Mukařově, Srbíně a Žernovce od té doby změnilo? Určitě mnohé, něco k lepšímu a něco jistě i k horšímu. Také ne všechno může ovlivnit obecní samospráva nebo spolky. Ale některé věci by tu bez Mukařov-ska možná nebyly, třeba:

  • Pravidelné akce (jako Morana, Lampioňák, Koloběžkiáda, Mikulášská besídka, výstava betlémů, v posledních letech i PoPoLes nebo Dýňování - zahájené partnerským sdružením Pro Srbín), na kterých se mohou lidé potkat a navázat sousedské vztahy

  • Kruhový objezd (počínaje vyřešením pozemkových vztahů, přes jeho úpravu a záchranu rozvaleného křížků z bývalé křižovatky prastarých obchodních cest)

  • Naučné stezky včetně zdokumentování historie obce a zajímavostí zachycených na tabulích a zároveň i bezpečné spojení mezi Mukařovem a Žernovkou

  • Zdravé obecní finance coby zásluha aktivní práce finančního výboru

  • Obecní znak a vlajka

  • Kulturní a komunitní centrum

(A pak ještě desítky konkrétních akcí a projektů, které každodenně řeší obecní úřad...)

Současní zastupitelé zvolení za Mukařov-sko:

Rudolf SEMANSKÝ
Starosta obce (uvolněný), předseda Rady obce a člen výboru pro pořádek a bezpečnost                 
starosta@mukarov.cz
člen strany STAN, podnikatel – grafika, reklama

 

Ing. Přemysl ZIMA
1. místostarosta obce (uvolněný), Radní obce, člen školského výboru
premysl.zima@mukarov.cz
finanční účetní

 

Tomáš BERGMANN 
Radní obce, předseda finančního výboru
tomas.bergmann@mukarov.cz
podnikatel v gastronomii

PhDr. Kateřina ČADILOVÁ

Radní obce, členka kontrolního výboru a výboru pro životní prostředí
katerina.cadilova@mukarov.cz
projektová manažerka

 

Robert HEGYI 
Radní obce, člen školského výboru a školské rady ZŠ Mukařov
robert.hegyi@mukarov.cz
servisní technik

Alena SEMANSKÁ 
členka sociálního a kulturního výboru
alena.semanska@mukarov.cz
vrchní sestra

Mgr. Lukáš PODANÝ
předseda výboru pro životní prostředí
lukas.podany@mukarov.cz
údržba zeleně a rizikové kácení

Karel KŘEPELKA
člen výboru pro životní prostředí
karel.krepelka@mukarov.cz
profesionální hasič a lezecký záchranář

Ing. Patrik TŘEŠTÍK
člen finančního výboru
patrik.trestik@mukarov.cz
softwarový architekt

bottom of page