top of page

OBČANSKÁ VYBAVENOST

Ať je více akcí a míst, kde se mohou potkat sousedé, popovídat si a seznámit se

… aneb podpora služeb zlepšujících občanskou vybavenost a péče o znevýhodněné skupiny

(Klára Balínová) V Mukařově žiji s malou přestávkou celý život. Od mého dětství, kdy zde bylo trvale hlášeno cca 1200 obyvatel, se mnohé změnilo. Obyvatel je téměř dvakrát tolik a s tím přichází také poptávka po lepší občanské vybavenosti a službách. Mnozí nově přistěhovalí si naši vesnici vybírají nejen kvůli její kouzelné poloze uprostřed lesů a rybníků, nedaleko Voděradských bučin, ale také pro její dobrou občanskou vybavenost, kterou se obci daří nejen udržovat, ale i rozšiřovat – škola, školka, pošta, knihovna, ordinace lékařů, lékárna, restaurace, cukrárny, kadeřnictví, květinářství… a spousta jiných obchodů a služeb.

Už dávno není potřeba jezdit za službami do sousedních měst. Naopak mnozí přijíždí k nám – například návštěvníci Kulturního a komunitního centra Mukařov jsou z širokého okolí. 

WhatsApp Image 2018-08-13 at 09.09.27.jp

A právě KKCM, do jehož fungování jsem se před pár lety aktivně zapojila, dále rozšiřuje nabídku služeb, akcí a kroužků pro děti i dospělé, aby ani kvůli tomu nebylo nutné dojíždět.

Jednou z nových služeb je Poradna Mukařov, která vznikla hlavně pro obyvatele Mukařova, Srbína a Žernovky, ale i pro blízké okolí. Tato sociální poradna se zaměřuje na lidi v nelehké životní situaci, na pomoc v těžkých chvílích, na řešení problémů, na které zkrátka člověk sám nestačí. Cílem poradny je, aby naši občané věděli, že se mají na koho obrátit, ať už řeší cokoli. Ačkoli poradna funguje teprve krátce, už má za sebou několik zdárně vyřešených případů. Věříme, že budeme umět pomoci i dalším.

Do budoucna bychom rádi více propojili fungování Poradny s činností sociálního výboru obce. A dále služby Poradny rozšířili, např. o přenášky či debaty s odborníky na témata, která možná mnohé trápí, ale zatím neměli odvahu či možnost svou situaci řešit.

Pokud jde o Výbor pro sociální a kulturní věci, je to orgán zřizovaný zastupitelstvem obce z řad jeho členů, ale v převážné míře také „nezastupitelů“. Tento výbor dlouhodobě zaštiťuje akce jako vítání občánků, vánoční posezení seniorů, či blahopřání k významným jubileím našich spoluobčanů a pomáhá i s koordinací celé řady kulturních a společenských akcí v Mukařově, Srbíně a Žernovce.

Mimo tyto milé věci se zabývá i evidencí informací pro případnou pomoc seniorům, nemohoucím a sociálně slabým obyvatelům a zprostředkování jejího zajištění. V tomto směru se může práce Výboru dobře doplnit a propojit se sociální Poradnou při KKCM.

Tolik stručný přehled nabídky občanské vybavenosti a sociálních služeb. Někdo je nadšený, někomu se to může zdát málo. Já osobně si myslím, že se tady máme dobře a že nám nechybí lidé, kteří mají nápady a chuť vymýšlet nové projekty, nebo vylepšovat stávající. A to je dobře.

Jen ať je více akcí a míst, kde se mohou potkat sousedé. Popovídat si a seznámit se. Ať se nám tu žije ještě lépe.

balinova.jpg

Klára Balínová,

pracovnice v sociálních službách,

Mukařov-sko, z.s.

bottom of page