top of page

Moderní úřad

... pro moderní obec s úctou k tradici

(Přemysl Zima, Kateřina Čadilová) Moderní obec potřebuje úřad, který zajistí její stabilní dlouhodobé fungování, a zároveň dovede pružně reagovat na nové nebo nahodilé situace. V Mukařově, kde již delší dobu dochází
k nárůstu počtu obyvatel, je tato potřeba o to větší. Markantní nárůst agendy úřadu však souvisí nejen s růstem počtu obyvatel, ale také zvyšujícími se požadavky ze strany centrálních úřadů a institucí vůči obci. Již v posledních dvou letech proto došlo ke změnám ve fungování úřadu
a v dalších letech bude nutné v těchto změnách pokračovat.

Úřední hodiny pro občany rozšířeny

Pokud sledujete dění na obecním úřadě v Mukařově, jistě jste zaznamenali nárůst počtu pracovníků i rozšiřování a modernizaci kancelářských prostor. Z pohledu veřejnosti je nejvýraznější otevření úřadovny CzechPOINTu v prostorách galerie STARÁ ŠKOLA v přízemí budovy úřadu (dřívější knihovně). CzechPOINT funguje nejen v úředních hodinách úřadu, ale ve středu až do 19 hodin a také v sobotu dopoledne od 9 do 12 hodin, čímž jsme se snažili vyjít vstříc zejména občanům, kteří dojíždějí za prací a na úřad v průběhu pracovního dne nestihnou dojít.

 

Digitalizace obecního úřadu

Na jedné straně přibývá žádostí, úkolů i obsloužených občanů, na druhé se i samotná státní správa (a tím i samospráva) stále více rozšiřuje o elektronické systémy a prostředky, které vytvářejí další požadavky na zajištění jejich funkčnosti a praktického používání. Digitalizace obecního úřadu je nutností, která by měla zjednodušit život jak občanům, komunikujícím s úřadem, tak samotným zaměstnancům úřadu. Souvisí to s nároky na jednotlivá pracovní místa na úřadě. Agendy, které před pár lety zastal dohromady jeden člověk, dnes plně zaměstnají dva pracovníky.

Rozšiřovat nestačí – je třeba i změna struktury

Bude nezbytné i nadále realizovat strukturální změny, ať už v organizaci práce, nebo rozmístění (a rozšíření) pracovišť, neboť přestává být možné, aby všichni na úřadě všechno věděli a dokázali ihned vyřešit v požadovaném čase i kvalitě. Samozřejmě za nutné podmínky, aby informace, kdo je kdo a co má na starosti, byla všem přístupná, aby se podle toho dokázali zařídit.

Řadu zkušeností již máme a chceme čerpat také z našich kontaktů se starosty a zastupitelstvy okolních obcí a měst. V neposlední řadě chceme navázat spolupráci také v rámci evropského programu partnerství měst.

Ke zvážení je tudíž rozdělení úřadu na věcně zaměřené odbory, a případně i zřízení funkce tajemníka, tedy zaměstnance, který řídí chod úřadu. S tím by výhledově mohl souviset i posun Mukařova v rámci samosprávní hierarchie, tj. do kategorie obcí, na něž je přenesena určitá část výkonu státní správy (například výkonem matričního úřadu či přestupkové komise). V úvahu přichází i samostatná organizace pro technické a komunální služby.

Určitě není v našem zájmu bezhlavě nafukovat úřad, ale je nutné se postarat

o odpovídající prostředky pro zajištění všech potřebných funkcí.

Pokračovat dále v otevřené komunikaci

Jednou z důležitých funkcí úřadu je průběžné informování občanů. S výše popsaným nárůstem objemu i obsahové pestrosti činnosti úřadu rostou i požadavky na kvalitní komunikaci a využití prostředků, které dovedou podle potřeby zacílit na různé skupiny obyvatel. Mukařov má v informování občanů dlouhodobé zkušenosti a může se pochlubit i vítězstvím v soutěži o nejlepší obecní stránky v České republice – Zlatý erb.

Budeme tedy i dále podporovat zavedené systémy komunikace od osobního jednání (které je často nejefektivnější – lze si telefonicky domluvit termín na obecním úřadě i mimo úřední hodiny), přes komunikaci písemnou formou, až po elektronickou komunikaci (která je zase téměř kdykoliv dostupná).

Konkrétně se jedná především o Obecní zpravodaj, u nějž chceme od příštího ročníku přejít na měsíční periodicitu, a již zmiňované webové stránky obce a jejich součást – diskusní fórum či RSS informační kanály aktualit, kalendáře akcí a příspěvků z diskuse.

 

Rozhlas ve vašem mobilu

Pro operativní informování je stále nepostradatelnou službou veřejný rozhlas i jeho modernější varianta mobilní rozhlas, kterou jsme spustili v tomto volebním období. Tento komunikační kanál umožňuje rozesílat zprávy (sms nebo multimediální zprávy pro chytré telefony) filtrované podle obsahu (např. zprávy z obce, kulturní dění, mimořádné události ...), i podle bydliště adresáta (do jednotlivých částí obce nebo ulic).

Dosah tohoto šikovného systému je dán počtem registrovaných uživatelů. Pro registraci stačí vyplnit jednoduchý formulář na webové stránce https://mukarov.mobilnirozhlas.cz. Ti, kdo nemají přístup k internetu, ale mají zájem dostávat z mobilního rozhlasu sms zprávy, se mohou registrovat písemně nebo osobně v kanceláři Obecního úřadu. Aplikace mobilní rozhlas však není pouze o komunikaci úřadu s občany, ale díky funkci Fotohlášky ZmapujTo umožňuje jednoduše ohlásit problém (v předem připravených kategoriích včetně zvířecího detektiva).

Sociální média

S oblibou sociálních sítí roste i intenzita diskusí, které se vedou na nejrozšířenější z nich, Facebooku. Záležitosti související se správou obce se často řeší ve facebookové skupině Mukařov-Srbín-Žernovka, byť není oficiálním médiem Obce Mukařov. Skupina vznikla proto, aby kdokoli, kdo v našich obcích žije, nebo k nim má nějaký vztah, mohl sdílet a sledovat informace o místním dění. Podobnou funkci plní i stránky spolků působících v obci, které fungují s obecní podporou.

Osobní diskusi nic nenahradí

Jak jsme uvedli na začátku, nárůst počtu obyvatel je jedním z fenoménů, které v posledních desetiletích charakterizují vývoj našich obcí. Celospolečensky je to zase masivní nástup informačních technologií. Chceme-li mít i nadále v Mukařově moderní a funkční úřad, musíme se s oběma trendy vyrovnat tak, aby to bylo ku prospěchu našich obyvatel.

Nedávná veřejná debata k připravovanému projektu revitalizace centra Mukařova ukázala, že technologie lze dobře využít ke sdílení a šíření informací, ale osobní živou diskusi nic nenahradí. Tím spíš, že i ti, kdo rozšířili počet obyvatel Mukařova v posledních dvaceti letech, se přece stěhovali na vesnici, která vedle blízkosti přírody přináší i šanci osobně znát své sousedy, pekaře i starostu.

 

 

urad.jpg
czechpoint.jpg
webobce.jpg
mobilnirozhlas.jpg
jednanisobcany.jpg
zima.jpg

Ing. Přemysl Zima

místostarosta obce Mukařov

Mukařov-sko, z.s.

cadilova.jpg

PhDr. Kateřina Čadilová

projektová manažerka, Mukařov

Mukařov-sko, z.s.

bottom of page