top of page

ROZVOJ MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT

Mimo školu bez obav

(Kateřina Čadilová) Projekt Mimo školu bez obav vznikl díky spolupráci Mukařov-ska a MAS Říčansko, o.p.s. Místní akční skupiny jsou organizace, jejichž posláním je pomáhat při přidělování určité části evropských dotačních programů, a to tak, aby co nejvíce prospěly konkrétnímu území. Nejde o miliardy ani desítky milionů, ale i relativně malé částky mohou hodně pomoci, pokud jejich příjemcem jsou neziskové organizace, obce, nebo drobní podnikatelé. Zatímco dříve se jednalo pouze o aktivity podporované Programem rozvoje venkova – např. zvelebení obcí nebo zlepšení turistické infrastruktury, vloni poprvé bylo možné prostřednictvím tzv. MASky žádat i o finance z Evropského sociálního fondu, které u nás spravuje Operační program zaměstnanost.

Mukařov-sko uspělo ve výzvě zaměřené na tzv. prorodinná opatření, konkrétně dětské kluby a příměstské tábory. Obě aktivity v Kulturním a komunitním centru provozujeme už dlouhodobě. Program Klubovna funguje druhý školní rok a je plnohodnotnou alternativou školní družině, kterou ocení především rodiče školáků z vyšších tříd 1. stupně. Příměstské tábory jsou stále vyhledávanějším řešením pro zaměstnané rodiče, kteří často nemají po ruce ani „hlídací“ babičky a dědečky, a tudíž řeší otázku, kam s dětmi o školních prázdninách. Příměstských táborů bychom měli nabídnout v průběhu dvou let celkem deset – tři o každých letních prázdninách a po jednom o jarních a podzimních.

Dotace, kterou může Mukařov-sko čerpat po dobu dvou let, plně pokryje náklady na odměny pro lektory v Klubovně i na několika příměstských táborech. Díky tomu si můžeme dovolit snížit ceny těchto programů na téměř symbolické částky, které využijeme na obohacení doplnění vybavení a pomůcek. Věříme, že to ocení řada rodin se školáky na 1. stupni, na které směřuje dotační opatření. I když dotace je určena výhradně na zajištění péče o děti po dobu, kdy se rodiče věnují svému zaměstnání, nebo případně hledání práce či rekvalifikaci, již dříve jsme ukázali, že umíme nabízet programy, na kterých se děti nejen nenudí, ale navíc se i učí a připravují do školy.

K tomu, abychom dotaci řádně vyúčtovali, ale budeme potřebovat spolupráci rodičů dětí, které tyto programy využijí. Spočívá v doložení, že rodiče, kteří žijí s dítětem ve společné domácnosti, pracují nebo podnikají či jsou řádně evidováni na úřadu práce. Potvrzení této skutečnosti budeme potřebovat v Klubovně vždy na pololetí, u příměstských táborů s první přihláškou. Další informace, ceny a pokyny k zápisu sledujte na www.kkcm.cz

Kateřina Čadilová,

koordinátorka KKCM

bottom of page