ZŠ MUKAŘOV – aneb Jak to bylo doopravdy

Protože článek „ZŠ Mukařov – aneb, jak to bylo doopravdy“ zveřejněný v louňovickém zpravodaji se začal šířit i po sociálních sítích, nezbývá mi, než na něj reagovat.

Louňovický zpravodaj: Na různých internetových diskuzích se můžeme dočíst ledacos, přičemž valná většina těchto „zaručených informací“ se opravdu pramálo zakládá na pravdě. Rádi bychom vám zde chronologicky přednesli, jak se obec v posledních letech snaží dostát této své povinnosti.

 

R. Semanský: Už název „jak to bylo doopravdy“ má nejspíš vzbudit dojem, že konečně se dozví čtenáři pravdu. Ta je ale i v tomto případě v lecčems nepřesná a dokonce má vyvolat dojem, že Louňovice a ostatní obce bývalého spádového obvodu, přestože se snaží, staly se „obětí“ zlého Mukařova a jejich děti rukojmími zvůle mukařovského zastupitelstva.

 

Pro pochopení všech souvislostí je nutno začít hluboko v historii našich obcí. Mukařovská škola se postavila v době, kdy obce měly jiné vazby než dnes a byly propojeny úplně jinak – vedením, hospodářsky i majetkově. Po revoluci, když se jedna každá z obcí rozhodly osamostatnit, tak nějak automaticky se počítalo s tím, že mukařovská škola bude sloužit pro ty obce, které historicky byly „podřízeny“ Mukařovu. (prosím, nebrat doslova) Ponechme stranou, že tehdy nikdo netušil, jaký nastane v následujících desetiletích boom výstavby, a tak některé obce zrušily školy, které na svém území měly a přestavěly je na jiná zařízení.

Drobné spory, provázející provoz mukařovské školy se řešily už v devadesátých letech, i když v mnohem menší míře – většinou kvůli neochotě okolních obcí přispívat na rozvoj školy. Příspěvky byly totiž tzv. na provoz školy, což znamená jen a pouze náklady na energie a údržbu – ne na modernizaci nebo výstavbu. Zlom nastal až v době mého nástupu do funkce starosty po roce 2006. Nejdříve jsme na náklady obce Mukařov (cca 1,5 mil. Kč) vyměnili staré kotle ve škole, za moderní plynovou kotelnu. Ta vytápí současně i školku a kapacitu měla i pro kontejnery, které vytápí dodnes.

První velká stavba – kontejnery, přišla ale až o dva roky později. Bylo to tak, že když přestávala stačit kapacita školy – v obcích již začala být znát bouřlivá výstavba – obce odmítaly na přístavbu přispět a odvolávaly se na to, ať si jako majitel školy a zřizovatel seženeme dotace. Tehdy jsem „bouchl do stolu“ a řekl, že pokud se obce finančně nezapojí do přístavby a navýšení kapacity, Mukařov zruší spádovovost. Od té doby – přesněji od r. 2009, máme první várku kontejnerů, které slouží dodnes a já mohu jen zpětně hodnotit toto rozhodnutí jako správné.  Znovu také musím  ocenit přínos tehdejšího místostarosty Ing. Kašpara a Ing. Šoupala. Nebudu zde ale vyjmenovávat všechny, kdo se o výstavbu zasloužili, ani obce, které se nakonec finančně podílely, koneckonců, čestná tabulka je na  kontejnerové přístavbě zveřejněna.

 

Se zvyšujícím se počtem žáků však přestávala stačit kapacita původní školní jídelny. Tu jsme v r. 2012 také modernizovali a hlavně rozšířili, a to z peněz vlastních a dotace MF ČR, se kterou pomohl Ondra Jakob. Spádové obce se na přístavbě nepodílely ani korunou. Přesto dodnes profitují z tohoto bonusu, bez něhož by nebyla možná ani další kontejnerová přístavba v r. 2014, ani stavba nové školy v r. 2015.

 

V r. 2014 přibylo další patro kontejnerů a další 4 třídy. Dnes je tedy v kontejnerech dohromady 8 tříd. Na této přístavbě se opět fiančně podílely spádové obce. Už před rokem 2014 ale bylo jasné, že kontejnerové řešení není ideální.  Proto již od r. 2013 probíhaly intenzivní přípravy na stavbu nové školy - „kostky“ na kterou obec Mukařov získala dotaci díky velmi intenzivnímu vyjednáváni na MF ČR O. Jakoba a mne. V té době přišly okolní obce s tím, abychom vytvořili svazek obcí a tuto novou budovu do svazku vložili. Že jinak na školu nemají důvod přispívat. Plán to byl vychytralý – utvoří se svazek obcí a Mukařov do něj vloží svůj majetek, tedy budovy a areál školy. Na to jsme nepřistoupili, a myslím, že někdy v této době se začal rodit záměr, že si okolní obce vytvoří svoji svazkovou školu a postaví si svoji školu – na příkladu Mukařova se zdálo, že je to snadné.

 

V roce 2015 byla dokončena zmíněná nová zděná budova, obce ale odmítaly zaplatit předem domluvený finanční podíl, pokud jim Mukařov nebude garantovat, že část budovy bude přepsána na ně, plus se Mukařov zaváže, že bude přijímat všechny děti bez rozdílu, až do stanovené kapacity školy. Ta v té době byla tuším cca 550 dětí. Protože obec Mukařov tím pádem musela veškeré stavební práce za školu uhradit jen ze svého rozpočtu, již tehdy bylo zastupitelstvo připraveno na nespolupráci obcí reagovat výpovědí smlouvy o spádovosti.

Tohoto kroku se obce pochopitelně zalekly a v r. 2016 většina z nich svůj podíl uhradila. Již tehdy, na zasedání zastupitelstva v r. 2016 však Mukařov odsouhlasil, že více už kapacitu zvyšovat nebude. A popravdě řečeno, po takovýchto zkušenostech se tomu nikdo nemohl divit. Toto měl být jasný signál okolním obcím, že pokud se jejich obce rozrůstají, musí se o zajištění školní docházky konečně začít starat samy.

Louňovický zpravodaj: Starosta Louňovic již v roce 2016 nechal zpracovat demografickou studii, kde se jasně hovoří o tom, že v nadcházejících letech bude dětí školou povinných přibývat. S touto studií obeznámil na konci roku 2016 všechny starosty obcí, jejichž školní docházku zaštiťuje (zaštiťovala) ZŠ v Mukařově.

Zadání studie vroce 2016 mělo za cíl rozpoutat diskuzi na téma výstavby nové základní školy, která by navýšila kapacitu pro všechny žáky spádových obcí....Z kraje roku 2017 inicioval Ing. Josef Řehák za naši obec setkání starostů, kde prezentoval výsledky demografické studie a vyzval přítomné k meziobecní spolupráci, jež by vyústila ve výstavbu nové školy, přestavbu té stávající v Mukařově apod.

R. Semanský: Pokud tedy starosta obce Louňovice nechal zpracovat demografickou studii, která vyznívala tak nepříznivě, proč se ztratily další tři roky klidovým stavem, když dobře věděl o rozhodnutí Mukařova kapacitu nenavyšovat? Proč tedy neřešil ohrožení budoucí školní docházky projektem např. kontejnerové přístavbou ve své obci? Protože to nehořelo, protože následující slabší roky kapacita stačila.

Vím jen o dvou návrzích s odkazem na demografickou studii. Opět myšlenka svazkové školy, kdy do svazku dá Mukařov vše a ostatní nic, nebo projekt ostatních obcí, dnes známý pod názvem LOŠBATES.

 

Sám starosta obce Mukařov na internetových diskuzích rozdmýchával negativní emoce, když ubezpečoval naše spoluobčany, že nikdy taková škola nemůže vzniknout, že na to obce nedostanou peníze, poněvadž nejsou vypsané takové dotační tituly apod.

 

R. Semanský: Svého času jsem požádal členy svazku LOŠBATES, aby toto své tvrzení doložili. Dodnes jsem nedostal jinou odpověď, než přetisk jedné FB konverzace, kde jsem napsal, že se na svazkovou školu nemůžeme zatím spoléhat, protože i když bych jim to přál, na takhle velký projekt neexistuje zatím žádný dotační titul. Naopak jsem nabídl, že pokud bude potřeba, uděláme s p. Jakobem vše pro to, abychom pomohli dotaci získat.  Myslím, že po tvrdošíjném opakování tohoto nařčení bych si spíš zasloužil omluvu.

Protože studie zadaná Mukařovem potvrzovala katastrofické scénáře, a svazková škola existovala jen na papíře, s hodně nejistým termínem realizace, kdy navíc svazek pro nedůvěru v projekt opustily Babice, vyvolali jsme začátkem roku 2019 jednání se zástupci okolních obcí a  scházeli se každý měsíc, abychom našli řešení. Připomínám, že i tehdy jsme mohli od všeho dát ruce pryč, s odkazem na usnesení z roku 2016.

Namísto toho jsme ale v dobré víře, že okolní obce s námi tento problém aktivně řeší, ještě jednou zvýšili kapacitu mukařovské školy na limitních 660 žáků.

 

2. část (dokončení)