top of page

JE TŘEBA DOKONČIT ZPŘÍSNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Na eliminaci spekulativní výstavby a regulaci nadměrné zátěže z nové výstavby nám záleží a udělali jsme pro ni maximum. Bude důležité, aby i další zastupitelstvo, které vzejde z nadcházejících komunálních voleb, toto naše rozhodnutí potvrdilo a dokončilo schválení nového přísnějšího znění územního plánu, které jsme započali.

Obec Mukařov má v současné době územní plán, který nabyl účinnosti 10. 2. 2017.

Jedná se o základní dokument, který určuje pro jednotlivé části katastrálního území obce, jaké funkce budou do budoucna plnit, a v návaznosti na to i co je možné na nich stavět.

Územní plán obecně upravuje typy staveb, jejich velikost a poměr zastavěných a volných ploch. Správně navržený územní plán by měl najít rovnováhu mezi zájmy životního prostředí, hospodářství a společenství lidí obývajících dané území a naplnit potřeby současné generace tak, aby umožnil existenci a přežití i generací příštích (tolik citát z wikipedie).

uzemni-plan-msz.jpg

Všichni, kdo žijeme v Mukařově, na Srbíně či Žernovce, dobře víme, že jsme součástí satelitního prstence kolem Prahy, kde je nárůst počtu obyvatel za posledních 10-20 let enormní a vymyká se z běžných demografických křivek. Rozumný rozvoj byl a je prioritou Sdružení kandidátů Mukařov Srbín Ženrovka – a jsme rádi, že v jednání o současném územním plánu jsme našli shodu i se zastupiteli z dalších uskupení. Často diskutovanou výstavbu bytových domů (tj. domů o 4 a více bytových jednotkách) se podařilo účinně omezit nutností souhlasu zastupitelstva, po dobu platnosti nového územního plánu nebyl povolen ani jediný. 

 

Vynalézavost developerů, kteří se přirozeně snaží zhodnotit své investice co nejlépe, ale nastolila další problém – rodinné domy o třech bytových jednotkách. Tedy stavby, které odpovídají přípustným parametrům rodinného domu, ale ve skutečnosti jsou to domy bytové. Trh si jejich stavbu žádá, i když o zátěži, kterou působí svému okolí, hovoří i to, že sami jejich obyvatelé nemají radost, když se za jejich domem staví další podobná řada.

 

A tak jsme přistoupili ke změně územního plánu, která by měla zcela zakázat tento typ výstavby. Povoleny budou pouze domy, u nichž je zřejmé, že se jedná o dvougenerační bydlení. Definitivní schválení nového znění územního plánu bude už věcí nového zastupitelstva, ale to končící odchází s jasnou zprávou – na eliminaci spekulativní výstavby a regulaci nadměrné zátěže z nové výstavby nám záleží a udělali jsme pro ni maximum.

cadilova.jpg

PhDr. Kateřina Čadilová

projektová manažerka, Mukařov

Mukařov-sko, z.s.

bottom of page