Robert Hegyi

47 let, servisní technik, Žernovka

člen SDH Žernovka

Rád bych se podílel na zdravém rozvoji školství v naší obci. Aktivně pracuji jako instruktor prevence požární ochrany pro základní školy. Také chci přispět ke zkvalitnění kulturního a společenského vyžití všech generací, nejen na Žernovce.

Budu se snažit, aby se obec a její občané více zapojili do ekologických aktivit, počínaje tříděním odpadu, do využívání sběrných dvorů, šetření pitné vody atd.

Moje články a názory:

Mukařov-sko, z.s.

IČO: 270 27 708

Na dolách 4, 251 62 Mukařov-Srbín

č. ú.  2501038911/2010

Kontakt:

info@mukarov-sko.cz

tel. 608 047 196

© 2021 Mukařov-sko, z.s., vytvořeno na platformě Wix.com