top of page

SOCIÁLNÍ PORADNA MUKAŘOV

Potřebujete poradit ve složité životní situaci?

(Klára Holická) Rádi byste získali sociální nebo jiné dávky čí příspěvky, ale nerozumíte formulářům a nevíte, na jaký úřad se obrátit? Máte příbuzné v pokročilém věku a nemůžete jim zajistit péči, jakou by potřebovali? Pro tyto případy a samozřejmě nejen pro ně, připravujeme v prostorách Kulturního a komunitního centra v Mukařově pracoviště sociálního poradenství.

Sociální poradenství bude poskytováno nejen v poradně v KKCM, ale bude i terénní -  to znamená, že klient bude mít možnost domluvit si individuálně schůzku u sebe doma či na jiném místě i mimo úřední hodiny. Veškeré poradenství je bezplatné a 100% diskrétní.

Pro lepší představu se může poradenství týkat např.:

  • náročných situací při rozvodu, ovdovění  

  • problémů v rodině jak mezi partnery, tak s dětmi či ostatními členy rodiny

  • problémů dětí ve škole, školce či v dalších vrstevnických skupinách – problémové chování, obtížná adaptace, šikana, drogy a jiné

  • problémů v zaměstnání, v komunikaci s ostatními

  • zadlužení

  • nároků na dávky státní sociální podpory nebo sociální dávky vč. pomoci s formuláři, a to formou podání informace (o zákonu, paragrafech, o jiných pomáhajících organizacích, předání kontaktu), rady (hledání možností řešení vysvětlování obsahu právních dokumentů a dalších listin)

  • pomoci (při zvoleném řešení, při sepisování dopisů, návrhů)

  • vyplňování formulářů žádostí o různé dávky s důchody

  • doprovázení (mimo prostor poradny, být klientovi oporou)

  • vyjednávání (v zájmu klienta s třetí stranou), naslouchání apod.

 

Posláním naší poradny bude maximální snaha klientovi pomoci a být mu oporou, ať už se nachází v jakékoli situaci. Pokud nebudeme moci sami pomoci, nasměrujeme vás k příslušným odborníkům, případně s nimi i domluvíme schůzku. Každý z nás se může v životě ocitnout v situaci, ve které si nebude vědět rady. Cílem naší poradny bude být v takové chvíli k dispozici. Rádi bychom, aby občané v Mukařově a okolí věděli, že se mají na koho obrátit. Ať už budou řešit cokoli.

Dále bychom rádi působením v poradně získali přehled o potřebách občanů – např. zda zde chybí terénní pečovatelská služba a jakým směrem dále poradnu vést a případně její služby rozšířit.

Budeme rádi za vaši zpětnou vazbu.

Poradnu pro vás připravují:

Mgr. Klára Holická
tel.: 775 276 815

Klára Balínová

tel.: 723 575 628

 

Kontaktovat nás můžete i prostřednictvím e-mailu: soc.sluzby.mukarov@seznam.cz.

bottom of page