top of page

TŘÍDĚNÍ ODPADU
Podpora třídění odpadu domácnosti i firmami

(Miroslav Veselý) Odpady, to je otázka, která trápí nejen naše tři obce Mukařov, Srbín a Žernovku, ale celou naši republiku. Jednoduše řečeno, díky vytváření nových kontejnerových stanovišť, posílením svozů a následných úklidů kolem kontejnerů budeme společně žít v prostředí, za které se nemusíme stydět.

odpady1.jpeg
vesely.jpg

Naše obec v dnešní době obhospodařuje 14 stálých a 3 sezónní stanoviště kontejnerů na tříděný odpad (v letní sezoně i na směsný odpad) a 22 odpadkových košů. I přesto se zdá, že tato kapacita nestačí. U kontejnerů se povaluje odpad, který zde končí, protože se dovnitř nevešel, ještě tentýž den, co jsou kontejnery vyvezeny. Smutným zjištěním je, že toto množství kontejnerů a košů by mělo pro občany dostačovat, protože se jedná pouze o separovaný odpad, konkrétně papír, plast, sklo, kovy a nápojové kartony.

Směsný odpad si řeší každý majitel nemovitosti ze zákona sám, ať popelnicí, nebo, v případě rekreačních nemovitostí, takzvanou pytlovou metodou. Ukazuje se, že bohužel v našich kontejnerech končí i odpad z okolních obcí, a to je vážný problém. Kapacita kontejneru není nekonečná, a pokud občané neukládají odpad do kontejneru tak, jak se má (podle na něm uvedeného návodu), je mnohdy zaplněn velmi rychle. To samé platí i pro odpadkové koše, kde nám často končí domovní odpad.

Nebuďme jen negativní

I přes tyto problémy se daří našim obcím docela úspěšně odpad třídit, za což hovoří čísla. V období 1. 4. – 30. 6. 2018 naše obce vytřídily: 14,38 t papíru, 16,99 t plastů, 9,85 t skla, 0,35 t kovů a 0,56 t nápojových kartonů. Množství to není zanedbatelné, pokud k tomu připočteme ještě odevzdaný elektroodpadu, pro obec to znamená i finanční odměnu od společnosti EKO-Kom, a.s. ve výši 123 281 Kč.

 

Jak to zlepšit

Čísla jsou to pěkná, ale pokud vezmeme v úvahu, že se jedná o tříděný odpad za 3 měsíce, co to potom znamená za celý rok. Obec ke třídění odpadů přistupuje zodpovědně, a proto ještě před koncem prázdnin rozjede novou službu pro občany. Jedná se o nádoby na plast a papír do každé domácnosti zdarma. Cesta byla trnitá, ale povedlo se. Jako první dostanou nádoby občané, kteří projevili o tuto službu zájem v anketě, která proběhla letos na jaře. V září by mělo dojít k prvnímu svozu tříděného odpadu. Náš plán je, aby obce postupně přešly na tento systém třídění a kontejnerová stanoviště se mohla postupně rušit.

 

Prevence  

Dříve se říkalo, že Mukařov je obcí střediskovou. Co to znamená? Jde o to, že do obce se již v minulosti soustředilo více služeb od lékařů přes poštu až po školku a školu. To vše nám dnes přináší do infrastruktury obce nemalé problémy. Zejména škola, kterou navštěvuje spousta dětí a provozy s tím spojené a koncentrace odpadu je nemalá. Naším cílem je zaměřit se na prevenci již v počátku. Koše na odpadky jsou soustředěny kolem areálu školy a po trase na zastávky autobusů úmyslně ve vyšším počtu tak, aby děti mohly odhazovat odpad pohodlně do košů. Další věcí je instalovat ve spolupráci s vedením školy nádoby na tříděný odpad do každé třídy a snažit se, aby se třídění stalo součástí běžného života žáků.

 

Bioodpad  

Tato otázka v našich třech obcích byla z velké části vyřešena před třemi lety, kdy obec získala dotaci na nové svozové vozidlo, a zároveň vystavěla bio shromaždiště na kompost a větve v Srbíně na tzv. Čapíku. Možností, jak u nás zlikvidovat bio odpad, je hodně. První možností je jsou popelnice na bio odpad, které se sváží jednou týdně (aktuální cena svozu je 1700 Kč / rok (120 l), nebo 2100 Kč / rok (240 l). Další možností je objednání kontejneru o objemu 5 m3, který si občané trvale žijící a platící svoz komunálního odpadu v Mukařově mohou nechat přistavit dvakrát do roka zdarma. Dále je zde pravidelná služba, kdy je obcí každé pondělí v letní sezoně přistavován kontejner na bio odpad na předem stanovená místa ve všech třech obcích. I tato služba je zdarma. Více informací zde.

 

Závěr

Vše je na dobré cestě k tomu, aby se nám tu žilo zase o trochu lépe. Ale je pouze a jenom na nás, jak budeme společně přistupovat k otázce odpadů. Již dnes to převážná většina občanů dělá zodpovědně a my bychom rádi, kdyby se k nám přidali i ti ostatní.

Miroslav Veselý

vedoucí technických služeb obce Mukařov

bottom of page