top of page

Odmítnutí negativní kampaně

Vážení občané Mukařova, Srbína a Žernovky,  

s blížícími se komunálními volbami se zintenzivnila debata o nejrůznějších tématech souvisejících s dosavadním i budoucím fungováním naší obce. Jako členové současného zastupitelstva, kteří nesou odpovědnost za chod obce, tuto debatu vítáme. Do zastupitelstva jsme byli zvoleni za Mukařov-sko, tedy sdružení lidí, kteří mají zájem o dění v našich obcích a, jak mnozí prokazují už řadu let, jsou také ochotni a schopni pro obec pracovat. Nejen v zastupitelstvu, ale také při organizaci akcí pro veřejnost, úklidu a úpravách veřejných prostranství nebo v rámci aktivit kulturního a komunitního centra, včetně zvelebování prostor, které užívá, nebo zahrady, která ho obklopuje.

 

 Jsme rádi a vážíme si toho, že nejsme v obci sami, ale působí tu i další spolky (sbory dobrovolných hasičů, sokolové, dříve o.s. Pro Srbín), a vítáme, že vznikají další sdružení, která mají podobné cíle. Nové tváře přinášejí novou energii i nové názory, které určitě patří i do předvolební debaty.

To, co do ní nepatří, jsou nepodložená obvinění a dehonestace, které bohužel šíří lídr volebního uskupení SPOLEČNĚ se zjevným úmyslem poškodit Mukařov-sko a jeho členy v očích mukařovských voličů.

Věříme, že většina z Vás si názor na naši práci udělá sama, na základě vlastní zkušenosti. Tak, jako už potřikrát v minulých volbách. Pokud by snad někdo měl přece pochybnosti, může se o nás více dozvědět na našich webových stránkách. Zjistí z nich, že škála aktivit Mukařov-ska v občanském sektoru byla vždy velká, a podpora směřovaná z obce Mukařov-sku byla vždy beze zbytku využita ve prospěch všech občanů.

Tyto aktivity získaly nový rozměr v posledních dvou letech, kdy Mukařov-sko provozuje Kulturní a komunitní centrum, které je v současnosti plnohodnotným volnočasovým centrem nabízejícím program 5 dnů v týdnu, od rána do večera a skutečně pro všechny skupiny občanů. To, že se jedná o službu, která zvyšuje kvalitu života místních občanů, vyjádřilo také zastupitelstvo navýšením dotačního příspěvku Obce Mukařov. I po navýšení ale tento příspěvek tvoří pouze 15 % ročního rozpočtu Mukařov-ska.

 

​Zastupitelstvo o navýšení rozhodlo na základě doporučení finančního výboru, v němž má Mukařov-sko 3 členy, zatímco ostatní zvolená uskupení 4. Právě složení finančního výboru, který kontroluje hospodaření obce, je jedním z dokladů, že Mukařov-sku jde o obec, nikoliv o vlastní zájmy, jak je nám podsouváno.

Dalším dokladem je, že letos kandidujeme v nové sestavě a s novými posilami, které přicházejí s novými pohledy a nápady. Už samotné sestavení naší kandidátky bylo testem, zda dokážeme nastavit pravidla smysluplné spolupráce. Ta je nevyhnutelnou podmínkou jakéhokoli rozvoje. My svou kandidaturu bereme vážně, a proto budeme i nadále jak před volbami, tak po nich vystupovat konstruktivně a bez negativních emocí. I když ty se šíří vždy rychleji než dobré zprávy.

Za Mukařov-sko Vám můžeme slíbit, že nadále povedeme slušnou a věcnou kampaň. A věříme, že Vy, mukařovští voliči, ve volbách vyberete pro naši obec to nejlepší zastupitelstvo.

 

Za Mukařov-sko, z.s.

Rudolf Semanský, Kateřina Čadilová, Přemysl Zima

 

semansky.jpg
cadilova.jpg
zima.jpg
bottom of page