Naše projekty

Velké a malé projekty provází Mukařov-sko téměř po celou jeho historii.

 

Prvním počinem byla třeba výrazná aktivita Mukařov-ska, soutěž o nejkrásnější zahrádku Mukařova, Srbína a Žernovky, realizovaná
v letech 2006-2008. Se založením Mateřského centra Mukařov-sko v roce 2007 se začala psát historie dotačních projektů, kterými se Mukařov-sko snaží přispívat ke kvalitě života v obci. Prohlédněte si níže některé z nich.

Mimo školu bez obav

31.3.2018

Projekt dlouhodobě podporuje rodiče dětí ve věku od 6 do 15 let, kteří bydlí v Mukařově a spádových
obcích a usilují o návrat a setrvání na trhu práce. V rámci projektu bude dětem bude poskytnuta kvalitní péče po dobu, kterou rodiče potřebují pro výkon práce nebo hledání odpovídajícího pracovního
uplatnění. Konkrétně projekt poskytne službu doprovodu ze školy do místa realizace projektu, program
Klubovna a příměstské tábory v době školních prázdnin.

Projekt je financován Evropskou unií - Evropským sociálním fondem v Operačním programu zaměstnanost.

Komunitní a kulturní centrum Mukařov

1.9.2015

Sdružení Mukařov-sko si od svého vzniku dalo za cíl podporovat dění v Mukařově, Srbíně a na Žernovce a přispívat tak ke kvalitě života v našich obcích. Ke kvalitnímu životu v komunitě patří i prostor, který mohou ti, kdo o to mají zájem, sdílet společně, a také péče o ty, kdo se z jakýchkoli příčin dostali do složité životní situace. Proto Mukařov-sko přišlo v roce 2015 s konceptem Komunitního a kulturního centra Mukařov

Koncept reaguje na diskusi o dalším využití objektu v Příčné 61 - dnes už bývalé budově školní družiny, kde Mukařov-sko provozuje už od roku 2007 Mateřské centrum a v roce 2008 se zasloužilo o vybudování dětského hřiště.

Zkrášlení kruhového objezdu v Mukařově

1.8.2014

Realizace kruhového objezdu byla jedním z programových bodů o.s. Mukařov-sko, která se podařila po letech úsilí, cítili jsme a cítíme určitou odpovědnost za to, jak tato část obce vypadá.
Výsadbu, kterou v době dokončení objezdu zajistilo Ředitelství silnic a dálnic, ale na její údržbu už kapacitu nemá, se v rámci možností (tedy občas až za jejich hranicí) snažila udržovat obec, a tak si kruhový objezd žil svým životem a plevely, které radostně vítězily nad lidskou nečinností, se rozrůstaly, jak jen jim bylo libo.
Proto se po týdnech příprav a zajištění nezbytných rostlin a materiálu sdružení Mukařov-sko rozhodlo vnitřek mukařovského kruhového objezdu zcela změnit a vytvořit zde bezúdržbový, ale pro oko příjemný ostrůvek, který bude symbolicky spojovat naše tři obce, a to nejen použitým materiálem.
Nejdříve bylo nutné odstranit původní rostliny – velkou většinu z nich se podařilo přesadit do „depozitu“ v rohu parku na návsi, poté se odstranila vrchní část se zeminou a začaly se umisťovat základní prvky – bludné kameny ze srbínské žuly. Nová výsadba a celková koncepce tvoří jakousi „mukařovskou zahrádku“, která by měla symbolicky propojovat naše tři vesnice včetně historické části Buda. Kameny jsou ze Srbína, žulový chodníček ze Žernovky a vše je umístěno na Budech, na rozhraní Mukařova a Srbína.
Srbínské kameny, z jejichž přemístění jsme měli největší obavy, byly díky zdatnému pomocníkovi – čelnímu nakladači ManiTou zapůjčenému ze společnosti ZEA Světice nad očekávání snadno umístěny tam, kam jsme potřebovali, za což patří velké poděkování i jeho řidiči, panu Fleišnerovi, který si s transportem kamenů lehce poradil i přes hustý páteční provoz, aniž bychom zaznamenali nějaké významnější omezení dopravy. Poděkování si ale zaslouží i zaměstnanci obce, kteří nakládali a odváželi přebytečný materiál, urovnávali podloží a vydrželi s námi na kruhovém objezdu často i několik hodin po skončení oficiální pracovní doby.
Práce na zkrášlení kruhového objezdu byla odvedena dobrovolnicky, včetně návrhu, který zpracovala paní Kateřina Budínová, na nákup materiálu a rostlin přispěla obec a soukromí dárci.
Všem, kdo se jakkoli zasloužili o proměnu kruhového objezdu a nadále se podílejí na jeho údržbě, DĚKUJEME!

Návrat křížku na mukařovskou křižovatku

30.7.2013

Možná si někteří z Vás ještě vzpomenou – ani ne před 20 lety stával na křižovatce na Budech nepříliš nápadný křížek. Zděný podstavec a litinový kříž ze 60. let 19. století, jakých jsou na rozcestích a návrších desítky.

Až v roce 1995 se i on stal obětí řidičské nepozornosti, a pak lidské lhostejnosti. Rozvalené části křížku ležely dlouhá léta bez povšimnutí – tedy až na ty, které se daly zpeněžit ve sběrně. Teprve v roce 2006, v souvislosti s plánováním stavby kruhové křižovatky, byly zbytky kamenného podstavce vyzvednuty a uloženy v depozitu.

O.s. Mukařov-sko se ujalo nápadu křížek obnovit. Ač po přestavbě křižovatky už nemůže stát na původním místě, v roce 2013 dostal umístění nové a snad i důstojnější – v zálivu mezi výjezdem na Kutnohorskou a Lomenou ulici.

Ve spolupráci s Obcí Mukařov byl připraven projekt, který získal dotační podporu Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) z Programu rozvoje venkova – Osy IV Leader, z výzvy MAS Říčansko, Fiche 5 - Rozvoj a uchování kulturního dědictví. Desetiprocentní spolufinancování celkových nákladů projektu ve výši 57.500,- Kč zajistí o.s. Mukařov-sko z vlastních zdrojů. Práce na obnově křížku pod dohledem nejen stavebního úřadu, ale také duchovního správce mukařovské farnosti, jsou naplánovány od srpna do konce září.

Nezbývá než doufat, že obnovený křížek vydrží na svém místě nejméně dalších 130 let. I když poutníků, kteří by u něj spočinuli v modlitbě, se už dnes mnoho nenajde, třeba i nám všem, kdo kolem kroužíme v každodenním shonu, připomene, že je dobré se občas zastavit a zamyslet nad tím, co nás přesahuje, i nad tím, co tu po nás zůstane.

Po stopách kameníků

29.11.2011

O. s. Mukařov-sko realizovalo v roce 2011 projekt nové naučné stezky podpořený Programem rozvoje venkova v Ose IV Leader. Do projektu bylo zapojeno dalších 5 partnerů: obce Mukařov, Louňovice, Svojetice, Struhařov a sdružení obcí Ladův kraj.

 

Okruh naučné stezky čítá 13 zastavení s infopanely a drobnými herními prvky. Začíná u louňovického kamenného lapidária v blízkosti Obecního úřadu. Odtud je trasa vedena přes Kaménku, proslulou vytěžením základního kamene Národního divadla, lesními cestami Voděradských bučin do Struhařova, dále pokračuje do Svojetic, odtud přes Srbín do Mukařova, Zelenou cestou se stromořadím letitých tújí na Žernovku, okolo kamenolomu v Horce skrz ulici Kameníků k Jezírku, pamětnímu kameni v Zájezdí a zpět na Horní náves v Louňovicích. Celá trasa je dlouhá cca 2 5 km, přičemž na rozhraní katastrů Srbína, Svojetic a Louňovic se kříží a vytváří tak možnost vyrazit na dva kratší okruhy. Stezka je též vyznačena taggy, které umožňují její sledování na webových stránkách.

Projekt by spolufinancován Programem rozvoje venkova a obcemi Mukařov, Louňovice, Svojetice a Struhařov.

Mapa stezky

Historická stezka Mukařov–Žernovka

30.6.2010

Projekt „Pěší stezka mezi Mukařovem a Žernovkou“ byl financovaný z Programu rozvoje venkova v ose IV Leader a spolufinancovaný obcí Mukařov. Dobrovolnicky a z příspěvků dárců byla na jaře 2010 financována a realizována výsadba 44 stromů formou „Adopce stromů“, kdy větší část adoptujících si sama i svůj strom zasadila.

Akce vycházející z přirozené (ač bohužel v dnešní době neobvyklé) a nadšené spolupráce místních občanů si získala zaslouženou pozornost tisku, články o ní vyšly v Pražském deníku a Středočeské příloze Mladé fronty DNES. O projektu se psalo i v regionálním měsíčníku Zápraží a na portálu Ricansko.info.

Jednotlivé tabule naučné stezky si můžete prohlédnou zde: 

Projekt byl spolufinancován Programem rozvoje venkova a obcí Mukařov.

Jednotlivé tabule naučné stezky si můžete prohlédnout zde.

1 / 1

Please reload