top of page

AKTUALITY A NAŠE NÁZORY

Sázíme na týmového ducha a lidi, kteří mají za sebou kus práce pro obec ve spolcích a sdruženích. Stejně tak máme mezi sebou experty na jednotlivé oblasti řízení obce - finance, územní plánování, sociální a školní oblast, dopravu a bezpečnost atd.

Na této stránce si můžete přečíst aktuality a názory našich členů i dalších kandidátů ze SDRUŽENÍ KANDIDÁTŮ Mukařov, Srbín, Žernovka na aktuální problémy i další rozvoj obce:

Proč máme Kulturní a komunitní centrum

(Kateřina Čadilová) Na zasedání zastupitelstva dne 24. 9. 2019 zaznělo opakovaně z úst zastupitele MVDr. Pavel Mádra, že já, a stejně tak starosta a další místostarosta, porušujeme zákon. Zřejmě hned několika způsoby, ale ten nejzávažnější má být permanentní střet zájmů plynoucí z toho, že „náš“ spolek Mukařov-sko provozuje Kulturní a komunitní centrum Mukařov za zvýhodněných podmínek.

Je společně správně?

(Rudolf Semanský) I když je již několik měsíců po volbách, nebo lépe řečeno, přestože je teprve pár měsíců po volbách, ukazuje se, že v tomto volebním období se rozhodně nudit nebudeme.

Vlastenectví by neměl být přežitek

(Rudolf Semanský) I přes nevlídné počasí jsme se dnes dopoledne sešli spolu s několika dalšími zastupiteli obce Mukařov, abychom k pomníčkům v obci položili věnce a na paměť výročí 100 let od založení Československa.

Poděkování voličům

(Rudolf Semanský)  Vážení voliči, dovolte, abych Vám jménem Sdružení kandidátů Mukařov, Srbín, Žernovka poděkoval za Vaše hlasy, které jste nám dali v letošních komunálních volbách.

JE TŘEBA DOKONČIT ZPŘÍSNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

(Kateřina Čadilová) Na eliminaci spekulativní výstavby a regulaci nadměrné zátěže z nové výstavby nám záleží a udělali jsme pro ni maximum. Bude důležité, aby i další zastupitelstvo, které vzejde z nadcházejících komunálních voleb, toto naše rozhodnutí potvrdilo a dokončilo schválení nového přísnějšího znění územního plánu, které jsme započali.

Co s dopravou v obci

(Přemek Zima) Poloha naší obce na křižovatce silnice I. třídy a dvou II. tříd  má výhodu i nevýhodu, v tom, že je dopravně velmi dobře dostupná. Křižovatka Na Budech je tu již mnoho staletí, ale s nárůstem individuálního automobilismu se z ní v posledních letech stávala spíše noční můra. Do doby vybudování kruhového objezdu bylo např. vyjetí směrem od Srbína adrenalinovou záležitostí, závisející především na ohleduplnosti řidičů jedoucích po hlavní, neboť největší dopravní zátěž je zejména na silnici I. třídy – Pražská/Kutnohorská.

Významné projekty 2006-2022

(Petr Doležel) Vyřčeno a napsáno toho bylo v letošní volební kampani už hodně. Na závěr tak pro Váš lepší přehled přinášíme přehlednou grafiku významných projektů realizovaný v předchozích 3 volebních obdobích a k tomu i projekty, které jsou již rozpracované, nebo ty, které hodláme v dalším volebním období realizovat.

Jak volit ve volbách v pátek a sobotu 5. a 6. října 2018

Volby se konají v pátek 5. října 2018 od 14:00 do 22:00 a v sobotu 6. října 2018 od 8:00 do 14:00 hodin. Na rozdíl od parlamentních voleb ale nestačí vhodit do urny správný hlasovací lístek. Aby byl váš hlas platný, musíte lístek vždy označit, a to nejméně jedním křížkem!

Z návsi k participativnímu rozhodování

(Kateřina Čadilová) O mukařovské návsi jsem toho v posledních týdnech a měsících už napsala více než dost. Takže pro ty, kdo snad ještě netuší, jen stručně – jedná se prostranství před mukařovskou poštou (a tedy i obecním úřadem), které v současnosti tvoří ...

Předvolební setkání kandidátů s voliči

(Jakub Douša) Ve středu 19. září jsme v podvečerních hodinách uspořádali předvolební setkání naší kandidátky s voliči v prostorách malého sálu mukařovské sokolovny. Příjemně nás překvapil zájem o setkání i následná neformální diskuse nad malý občerstvením po skončení oficiální části večera ...

1 / 1

Please reload

bottom of page