top of page

Jak je vidět z loga našeho Sdružení kandidátů Mukařov Srbín Žernovka - trojka v podobě trojlístku je naším šťastným číslem. O to větší radost nám udělalo, že (podobně jako v předchozích volbách)  tak i v těchto dostalo naše sdružení kandidátů mezi ostatními kandidátkami do mukařovského obecního zastupitelstva pořadové číslo 3.

Abychom tedy zůstali trojce věrni i nadále budeme Vám v následujících dnech před obecními volbami představovat naše kandidáty po trojicích. V první z nich jsou dvě ženy a jeden muž - Alena Semanská, Dana Gaždová a Patrik Třeštík:

DSC_2330.jpg

Představujeme Vám naše kandidáty

Alenu Semanskou, Danu Gaždovou a Patrika Třeštíka

volte3.gif
trojlistek.jpg

Alena Semanská

... by ráda v našich obcích zachovala, zkvalitnila a dále rozvíjela pravidelné akce, jako je vítání občánků a setkávání seniorů. Těm, se jako dlouholetá členka Výbor pro sociální a kulturní věci obce Mukařov věnuje již od roku 2006.

Dana Gaždová a Patrik Třeštík

... byli zakládajícími členy sdružení Pro Srbín, které v minulosti realizovalo řadu akcí výstavbou dětského hřiště na Srbíně počínaje, obnovou zvoničky na návsi a pravidelným Pochodem pohádkovým lesem konče. Dana by ráda pokračovala v pořádání kulturních a společenských akcí pro děti i dospělé, spolupracovala při rozšiřování péče v sociální oblasti, podporovala výstavbu sportovišť pro mládež. Patrik by se vedle obecních financí, kde již dvě volební období působí ve finančním výboru obce, a rozvoje Srbína rád věnoval i digitalizaci obecního úřadu.

Kliknutím na jména jednotlivých kandidátů zobrazíte jejich osobní profily

semanska.jpg

    Alena Semanská

 • 54 let,

 • vedoucí sestra v Domově
  se
  zvláštním režimem,

 • Mukařov,

 • nestraník, Mukařov-sko, z.s.

gazdova.jpg

    Dana Gaždová

 • 43 let,

 • zdravotní sestra,

 • Srbín,

 • nestraník,

 • Mukařov-sko, z.s.

trestik.jpg

    Ing. Patrik Třeštík

 • 42 let,

 • programátor,

 • Srbín,

 • nestraník,

 • Mukařov-sko, z.s.

bottom of page