top of page

DARUJME RADOST

klientům Domova pro seniory kardinála Berana v Mukařově

Advent je čas, kdy všichni více myslíme na druhé, a zároveň se těšíme na něco hezkého.
V Mukařově máme Domov pro seniory, v němž žije 40 klientů.
Charitní dům je jejich skutečným současným domovem, který jim poskytuje maximální možnou péči.

 

Advent je obdobím radostného očekávání. Pro někoho ale mohou Vánoce znamenat stesk po tom, co je už nenávratně pryč. I malý dárek a pocit, že na vás někdo myslí, pak může pomoci.


Pojďme darovat radost!
Po dohodě s vedením Domova bychom rádi už podruhé dopřáli všem klientům vánoční balíčky. Věříme, že je opět potěší, protože budou pestré a složené z kvalitních výrobků, přednostně od českých výrobců.

Pokud chcete také darovat radost, přispějte prosím jakoukoli částkou na transparentní účet číslo

 

2201540109/2010

 

Předpokládaná hodnota jednoho balíčku je 300–500 Kč. Součástí dárků bude
i celoroční předplatné tiskovin podle výběru klientů domova. Případný zůstatek
účtu bude převeden Domovu pro seniory na nákup kompenzačních pomůcek.

 

Akci zastřešuje Mukařov-sko, z.s., sbírka je otevřena od 25. 11. 2019 do 15. 1. 2020,
je ohlášena KÚ Středočeského kraje, číslo osvědčení 48922/2019/KUSK

A takové to bylo:

Na účtu se sešlo celkem 25 222,- Kč.

Všem dárcům i těm, kdo pomohli s nakupováním, balením a předáváním, jmenovitě: Janě Galuščákové, Kláře Balínové, Daně Gaždové, Jakubu Doušovi a Kateřině Čadilové,

a Lence Novákové za napečení jedinečného cukroví
MOC DĚKUJEME!! 
Podrobné vyúčtování zde.

bottom of page