top of page
fotka_web_logo_s.jpg

Mukařov-sko se účastní komunální politiky v Mukařově, Srbíně a Žernovce od svého vzniku v roce 2006. Dostaneme-li důvěru, jsme připraveni v práci pro obec pokračovat. 
Rozvoj obce není možný bez spolupráce, proto si velmi vážíme toho, že v nadcházejících komunálních volbách můžeme oslovit voliče v rámci společné kandidátky s dalšími spolky - SDH Mukařov a TJ Sokol Mukařov.

 

ČLÁNKY A ZPRÁVY

Funkční finanční výbor je základem zdravých financí moderní obce

(Petr Doležel) Hlavní rolí finančního výboru, jehož jsem byl ve stávajícím volebním období členem, je být každoročně nápomocen a dohlížet nad sestavováním rozpočtu obce, stejně tak jako desetiletého výhledu hospodaření, provádět kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a plnit další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

Podpora služeb zlepšujících občanskou vybavenost a péče o znevýhodněné skupiny

(Klára Balínová) V Mukařově žiji s malou přestávkou celý život. Od mého dětství, kdy zde bylo trvale hlášeno cca 1200 obyvatel, se mnohé změnilo. Obyvatel je téměř dvakrát tolik a s tím přichází také poptávka po vyšší občanské vybavenosti a službách.

Podpora třídění odpadu domácnosti i firmami

(Miroslav Veselý) Odpady, to je otázka, která trápí nejen naše tři obce Mukařov, Srbín a Žernovku, ale celou naši republiku. Jednoduše řečeno, díky vytváření nových kontejnerových stanovišť, posílením svozů a následných úklidů kolem kontejnerů budeme společně žít v prostředí, za které se nemusíme stydět.

Problémy obce v půli prázdnin - voda a dotace

(Rudolf Semanský) Prázdniny jsou přesně v půli, vrcholí období dovolených a letošní léto je horké, ale rozhodně ne klidné. I když poslední dny minimálně facebookové „vody“ rozvířila kauza hřiště na Žernovce, realitou a největším problémem současné Žernovky, přesněji části zvané Zájezdí, je nedostatek VODY ve veřejném vodovou i ve studnách. 

Mimo školu bez obav

(Kateřina Čadilová) Mukařov-sko uspělo ve výzvě MAS Říčansko, zaměřené na tzv. prorodinná opatření Evropského sociální fondu, konkrétně dětské kluby a příměstské tábory. Obě aktivity v Kulturním a komunitním centru provozujeme už dlouhodobě.

1 / 1

Please reload

bottom of page