top of page

Spolek Mukařov-sko sdružuje lidi, kteří mají zájem spolupracovat na obnově a rozvoji Mukařova, Srbína a Žernovky a chtějí, aby si Mukařovsko zachovalo své úzké sepětí s přírodou, a zároveň bylo příjemným místem pro život.

Podporují nás:

Obec Mukařov

bottom of page