Spolek Mukařov-sko sdružuje lidi, kteří mají zájem spolupracovat na obnově a rozvoji Mukařova, Srbína a Žernovky a chtějí, aby si Mukařovsko zachovalo své úzké sepětí s přírodou, a zároveň bylo příjemným místem pro život.

Šťastný a úspěšný rok 2020

Vážení přátelé, sousedé a podporovatelé. Děkujeme za krásné společné chvíle a zážitky v právě končícím roce. Potkávali jsme se na akcích pod širým nebem i na nejrůznějších programech v Kulturním a komunitním centru. Všechny se mohly uskutečnit jen díky zájmu a pomoci vás, občanů Mukařova, Srbína a Žernovky. Děkujeme Vám a přejeme Vám do nového roku 2020 hodně zdraví, štěstí a pohody. A těšíme se na viděnou!

Proč máme Kulturní a komunitní centrum

Na zasedání zastupitelstva dne 24. 9. 2019 zaznělo opakovaně z úst zastupitele MVDr. Pavel Mádra, že já, a stejně tak starosta a další místostarosta, porušujeme zákon. Zřejmě hned několika způsoby, ale ten nejzávažnější má být permanentní střet zájmů plynoucí z toho, že „náš“ spolek Mukařov-sko provozuje Kulturní a komunitní centrum Mukařov za zvýhodněných podmínek.

1 / 10

Please reload

Podporují nás:

Obec Mukařov

Mukařov-sko, z.s.

IČO: 270 27 708

Na dolách 4, 251 62 Mukařov-Srbín

č. ú.  2501038911/2010

Kontakt:

info@mukarov-sko.cz

tel. 608 047 196

© 2018 Mukařov-sko, z.s., vytvořeno na platformě Wix.com