Spolek Mukařov-sko sdružuje lidi, kteří mají zájem spolupracovat na obnově a rozvoji Mukařova, Srbína a Žernovky a chtějí, aby si Mukařovsko zachovalo své úzké sepětí s přírodou, a zároveň bylo příjemným místem pro život.

Proč máme Kulturní a komunitní centrum

Na zasedání zastupitelstva dne 24. 9. 2019 zaznělo opakovaně z úst zastupitele MVDr. Pavel Mádra, že já, a stejně tak starosta a další místostarosta, porušujeme zákon. Zřejmě hned několika způsoby, ale ten nejzávažnější má být permanentní střet zájmů plynoucí z toho, že „náš“ spolek Mukařov-sko provozuje Kulturní a komunitní centrum Mukařov za zvýhodněných podmínek.

Je společně správně?

I když je již několik měsíců po volbách, nebo lépe řečeno, přestože je teprve pár měsíců po volbách, ukazuje se, že v tomto volebním období se rozhodně nudit nebudeme.

1 / 10

Please reload

Podporují nás:

Obec Mukařov

Mukařov-sko, z.s.

IČO: 270 27 708

Na dolách 4, 251 62 Mukařov-Srbín

č. ú.  2501038911/2010

Kontakt:

info@mukarov-sko.cz

tel. 608 047 196

© 2018 Mukařov-sko, z.s., vytvořeno na platformě Wix.com