top of page
Rozhodnutím valné hromady konané dne 26. 3. 2023 se spolek Mukařov-sko přejmenoval na KKCM, z.s.
Další aktivity můžete sledovat na www.kkcm.cz 

Spolek Mukařov-sko sdružuje lidi, kteří mají zájem spolupracovat na obnově a rozvoji Mukařova, Srbína a Žernovky a chtějí, aby si Mukařovsko zachovalo své úzké sepětí s přírodou, a zároveň bylo příjemným místem pro život.

Podporují nás:

Obec Mukařov

bottom of page