Křížek Buda 3 - tvorba nových částí kříž po povrchové úpravě