Křížek Buda 3 - tvorba nových částí čepice a koruna