Jdi na obsah Jdi na menu
 


Komu se nelení tomu se zelení … aneb koncepce zeleně v moderní obci

6. 10. 2014

stezka-kameniku-hraz.jpgZ pohledu umístění našich tří obcí Mukařova-Srbína-Žernovky můžeme šťastně konstatovat, že se v a okolo našich obcí opravdu zelení. Kam oko dohlédne, všude lesy, rybníky, krajina jako vymalovaná. Oko odborníka však při pohledu do intravilánu vidí, že – co se týče moderního pojetí zeleně v obci – máme ještě co dohánět.

Konec dvacátého století byl charakterizován leckdy mylnou představou, že se každý, kdo má zahradu, umí fundovaně postarat o zeleň. Tyto doby jsou již pryč, což je z mého pohledu dobře.

09_budinova.jpg

Kateřina Budínová

V Srbíně žije 13 let. Jejím pracovní specializací je realizace a údržba zahrad a zeleně, podílela se mj. na úpravě kruhového objezdu v Mukařově. V zastupitelstvu se chce věnovat zlepšení stavu veřejné zeleně, veřejných prostranství a celkového vzhledu obce.

Naše obce se rozrůstají a lidé, kteří zde žijí, mají pochopitelně vzhledem ke svému věku (skutečně jsme se hodně omladili), požadavky, které se – jak jinak, více přibližují městu. S tím nic nenaděláme. Je to přirozený vývoj a je třeba reagovat. Rozumně, s citem pro věc. Tak, abychom nenarušili poslední zbytky vesnického rázu. V tom nám pomůže moderní pojetí ozelenění obcí, kterého si vnímavý občan může leckde všimnout.

Možná že jste zaznamenali i některé zatím nesmělé pokusy na Mukařovsku. kruhak_480.jpgAno, jde to! Jen je potřeba se této oblasti nadále více věnovat! Důležité je nebát se, pozitivně nahlížet na změny. A tím myslím nejen obec, ale i všechny spoluobčany a sousedy. Občas i malá pomoc může posunout věci kupředu.

Vezměme si například zkrášlení kruhového objezdu, které jsme realizovali v tomto roce, nebo výsadbu stromové aleje při stezce na Žernovku či obnovu topolové aleje podél charitní louky, které jsme pod patronací Mukařov-ska realizovali spolu s vámi – sousedy – v předchozích letech. Právě podněty od nás všech mohou při dobré spolupráci s architektem vytvořit zcela nový pohled na obecní zeleň.

sazeni_topolu_1.jpgJe pochopitelné, že v minulých letech byla potřeba občanské vybavenosti na prvních místech volebních plánů. Bude tomu tak bezesporu i nadále. Mým cílem pro nadcházející volební období je kromě budování chodníků, škol, jídelen, kotelen, aj. zařadit do obecních cílů také staronový pojem – ZELEŇ jako symbol moderní obce. Věřím, že pro tuto myšlenku v zastupitelstvu získáme dostatečnou podporu, se svými pracovními/zahradnickými zkušenostmi se hodlám této oblasti plně věnovat.

Díky dotačním programům máme možnost konečně zeleň v našich obcích vylepšit, obnovit nebo dokonce časem zcela změnit. Je nutné začít systematicky pracovat na koncepci rozvoje zeleně, začít připravovat konkrétní projekty a ty následně umisťovat do dotačních výzev, obdobně, jako to obec koncepčně dělá již několik let u větších investičních akcí. Přestože je to běh na dlouhou trať, výsledek stojí za to.

Strom roste 20-30 let, než dá pořádný stín, a když budeme dále čekat
s jeho zasazením, už se ho ve vzrostlé podobě třeba vůbec nedočkáme.

Příkladem může být např. plánované obnovení návsi v Srbíně, která už „chudinka“ dlouho  čeká na svůj nový kabátek (včetně vyčištění rybníčka a jeho okolí). Dalším zajímavým projektem je návrh vytvoření relaxačního prostoru pro naše seniory v prostorách zeleně před obecním úřadem v Mukařově, v současné době částečně blokované majetkovými pozemkovými poměry. V seznamu potenciálních projektů je dále např. rozšíření srbínského dětského hřiště ve sportovně odpočinkový areál v Třešňovce (rodiče sedící na lavičkách si také zaslouží nějaký podnět pro aktivitu či setkání s přáteli). V neposlední řadě také vytvoření odpočinkové zóny navazující na střed Žernovky a restauraci Montgomery.

wellnessnoviny-dz-pruhonice.jpgModerní trendy v obnově zeleně nám dávají mnoho příležitostí pojmout vesnickou zeleň trochu jinak, než bývalo zvykem, ale se zachováním a respektem k venkovskému charakteru. Dají se kombinovat typické parkové úpravy s vytvořením relaxačních zón v podobě bylinkových nebo trvalkových parterů. Úplnou novinkou posledních let je extenzivní výsadba, štěrkové záhony s trvalkovým porostem. Jejich údržba je poměrně nenáročná (viz zkušenosti našich rakouských a německých kolegů). Tato výsadba dobře snáší běžné znečištění či zasolení. Podobné záhony jsou již vidět např. v Praze a příkladné záhony jsou nedaleko v Dendrologické zahradě v Průhonicích.

Školní zeleň (tj. ta okolo školy a školky) také nemusí být typicky statická – příkladem mohou být zahradní areály škol v Rakousku, kde se samy děti podílejí na tvorbě užitkových záhonů pro školní jídelnu. Rozhodně to ale nejsou povinné pracovní činnosti – tzv. pozemky, které si pamatujeme všichni z minulých let. Můžeme tuto aktivitu pojmout zcela dobrovolně jako kroužek, protože radost z povedené práce by měla být jednou z hlavních motivací i našich nejmenších, což si pak, doufejme, uvědomíme i jako rodiče i učitelé, že tento typ relaxace není důvodem psaní omluvenek, aby se děcko nezašpinilo.

mukarovsko-banner250.jpgJe toho mnoho, co lidská činnost může dokázat. V naší vesnici to můžeme také zkusit. Tolik k tématu zeleň v obci, která si zaslouží naši pozornost, a díky tomu, že Mukařov-sko si dává cíle reálné, vycházející z minulé činnosti, jsem přesvědčena, že i tento volební cíl bude postupně plněn. Platí totiž beze zbytku, že komu se nelení, tomu se zelení.