Jdi na obsah Jdi na menu
 


Volební program 2014-2018

12. 9. 2014
Vážení spoluobčané,
 
s blížícími se volbami do zastupitelstva obce před Vás naše občanské sdružení Mukařov-sko po čtyřech letech opět předstupuje s nabídkou svých kandidátů. V našich řadách najdete jak aktivní zastupitele, kteří v průběhu volebního období považovali za samozřejmost věnovat svůj čas práci pro obec, tak i členy místních sdružení, pro něž není problém se bez nároku na odměnu podílet na přípravách společných akcí pro širokou veřejnost.
 
Jsme proto přesvědčeni, že naši kandidáti jsou v případě zvolení do zastupitelstva dostatečnou zárukou, že svou funkci budou vykonávat odpovědně a se znalostí potřeb i problematiky našich obcí.
 

ZKUŠENOSTI VIZEZNALOSTISTABILITA

Před čtyřmi lety jsme přišli s volebním programem, který nebyl ani skromný, ale ani nereálný. Mezi cíli, které jsme si tenkrát stanovili, a nyní můžeme s klidným svědomím říci, že i naplnili, bylo zachování rozumného a zdravého rozvoje obce, hospodárné využití veřejných prostředků, aktivní získávání dotací, vstřícná komunikace s občany, ať již osobně nebo zprostředkovaně (tedy např. informace, které občanům poskytuje dvouměsíčník Mukařov-sko, nebo webové stránky obce, jež dnes každý považuje za samozřejmost). Dále podpora a organizace společenských akcí, ale také občanských sdružení i spolků.
 
Za cíl jsme si dali také rozvoj občanské vybavenosti (kde nejdůležitější akcí současnosti je bezesporu výstavba vodovodu pro Srbín), rozšíření veřejného osvětlení a zlepšení bezpečnosti dopravy, ať již to byla realizace kruhového objezdu nebo zkvalitnění a rozšíření sítě chodníků.
 
Naše dlouholeté zkušenosti s prací pro obec, včetně znalosti pravidel získávání dotací a platných zákonů, nám nedovolí slibovat nereálné a používat laciná hesla typu „zamezíme, zlepšíme, zajistíme, dohlédneme, nedopustíme, zasadíme se, ...“.
 
Náš volební program zůstává stejný. Základem je rozumné hospodaření obce a transparentní využívání finančních prostředků (stejně jako v tomto volebním období, kdy jsme přes vítězství ve volbách posty ve finančním a kontrolním výboru nabídli zastupitelům i členům „konkurenčních“ volebních uskupení).
 
Z konkrétních oblastí pak za hlavní úkoly považujeme:
 
 • Zásadní omezení rozšiřování zastavěného území do volné krajiny nebo na úkor životního prostředí
 • Dokončení stavby vodovodu pro Srbín a realizaci zásobování pitnou vodou pro Žernovku
 • Realizaci projektu výstavby kanalizace pro Srbín a Žernovku, získání dotace na stavbu
 • Dokončení projektu rozšíření mateřské školy, získání dotace na její stavbu
 • Rozšiřování sítí chodníků, veřejného osvětlení a zkvalitňování stavu místních komunikací
 • Podporu zřízení sociálních služeb v obci, včetně objektu s pečovatelskou službou
 • Podporu místních spolků a sdružení
 • Péči o pořádek v obci, veřejná prostranství a veřejnou zeleň
 • Vytváření míst pro odpočinek, podporu sportovních a volnočasových aktivit dětí a mládeže
 • Obnovu historických center obcí
 • Spolupráci s okolními obcemi a městy, např. při společných projektech, jako je řešení kapacit školských zařízení, budování stezek a cyklostezek, zajištění bezpečnosti v obcích formou společně zřizované jednotky obecní policie

I díky Vaší důvěře se nám již podařilo prosadit a realizovat mnoho pozitivních změn.
Jsme připraveni v této práci pokračovat i v následujících čtyřech letech.