Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bez Srbína a Žernovky by nebylo Mukařov-sko Mukařovskem

8. 10. 2014

Když před osmi lety vzniklo občanské sdružení Mukařov-sko, dali jsme si do vínku to, že jsme občanským sdružením pro Mukařov, Srbín a Žernovku. Bez Srbína a Žernovky by nebylo Mukařov-sko Mukařovskem. Nabízíme vám nyní pohled dvou našich kandidátů, vašich sousedů ze Srbína a Žernovky, na to, co se už za oněch 8 let podařilo a v čem chceme v dalších 4 letech pokračovat.

Co se v SRBÍNĚ podařilo
a v čem chceme pokračovat

05_trestik.jpgPatrik Třeštík,
člen o.s. Pro Srbín

(kandidát č. 5 na kandidátce Mukařov-ska)

Především - v obci Srbín je v plném proudu výstavba obecního vodovodu, která umožní všem občanům napojit se na zdroj nezávadné a kontrolované pitné vody. Stavba jkohoutek_voda.gife realizována z dotačního programu SFŽP ČR a také díky finanční podpoře svazku obcí Region Jih.

Mám velkou radost i z toho, jak se v průběhu několika let rozšířila síť chodnik-3b-srbin.jpgchodníků. Již dnes zajišťují bezpečný způsob pohybu po obci a propojení center Srbína a Mukařova. O kruhovém objezdu na Budech, který zjednodušil výjezd řidičů ze Srbína, ani nemluvím.

V plánu investic nás ještě čeká protažení chodníku směrem na Svojetice, úsek podél návesního rybníka, se kterým je počítáno v rámci revitalizace návsi, a rekonstrukce a rozšíření chodníku v části mezi návsí a č.p. 30.

Další velkou investicí, která Srbín teprve kanalizace-wiki.jpgčeká, a na níž je zpracován projekt, bude výstavba kanalizace. Část starší zástavby v obci má stále ještě přepady u septiků, které mají velký podíl na kontaminaci spodních vod i potoka protékajícím obcí.

S odkanalizováním a zlepšením kvality vodních toků souvisí také budoucí velká investice do odbahnění návesního rybníka, výstavby odkalovací jímky a rekonstrukce hráze.

Od roku 2008 máme zpracovanou architektonickou studii na obnovu a přeměnu naší srbínské návsi.

morana_web.jpgK bonusům naší činnosti patří dobrá spolupráce s neziskovými organizacemi v obci, v naší části jde především o O. S. Pro Srbín. S podporou obce zajišťuje pravidelné akce pro veřejnost, které Srbín znovu oživují.

Sdružení také často v rámci přípravy rozpočtu dává podněty a doporučení potřebných investic v obci, podobně jako v případě vybudování sportovního hřiště vedle dětského hřiště v Třešňovce, které bychom chtěli v následujícím volebním období realizovat.

Skutečně se v ŽERNOVCE
nic neděje?

04_hegyi.jpgRobert Hegyi,
SDH Žernovka

(kandidát č. 4 na kandidátce Mukařov-ska)

Žernovka má z našich tří obcí nejblíže k tomu, čemu se říká vesnický ráz. Je dobře, že tomu tak je a oceňuji, že i zastupitelstvo dbá ve svých rozhodnutích a jednáních se stavebníky a developery, aby tento trend vytrval i nadále.

Kdybych měl shrnout, jak se na uplynulé roky v Žernovce dívám z pohledu uskutečněných prací, tak z viditelných akcí bych určitě zmínil chodnik-5b-dobecka.jpgprodloužení Stezky "Žernovka 2" v ulici Doubecká, která dokonce v letošním roce získá i finální povrch ze zámkové dlažby.

Obnovení historické zvoničky u rybníka a hezky vytvořená odpočinková zastavení u rybníka a v lese hodnotím také kladně.

Za sebe vnímám velmi dobrou spolupráci obce s naším sborem dobrovolných
hasičů
. S podporou obce byla svépomocí postavena garáž u hasičské zbrojnice a zahájena generální oprava hasičského vozu Tatra CAS 148.

V obou vodních zdrojích pro Žernovku byly posíleny vrty a provedena modernizace vybavení vodáren, která umožňuje lepší regulaci tlaku a výkyvů v odběrech.

Nemělo by se zapomínat ani na to, že od křižovatky u mlýna byl položen nový asfaltový povrch až na křižovatku do Louňovic.

Plány pro další období:

Dokončení Stezky Žernovka 2 – propojení s již vybudovanou stezkou navazující za Mlýnem Pataki.

Realizace chodníku podél ul. Českobrodské – rozděleno na 3 etapy z nichž etapy I. a II. chceme realizovat v následujícím volebním období
  • Etapa I. - od křižovatky u Restaurace Montgomery na konec vesnice směr Štíhlice
  • Etapa II. - od křižovatky u Restaurace Montgomery směr Mukařov po odbočku ulice U Třešňovky
  • Etapa III. - od ulice do Třešňovky po křižovatku s Doubeckou
Dořešení prostoru před restaurací Montgomery (bývalé hřiště nohejbalu)

Udržení a případně posílení zdrojů vody do vybudování vodovodu Region Jih parelelně se snahou o dotažení plánované kanalizace.

Rozšíření společenských akcí pro občany - např. vánoční strom pro Žernovku.

Není-li vám osud našich obcí lhostejný a chcete-li, aby nastartovanémukarovsko-banner250.jpg změny pokračovaly i nadále, přijďte tento pátek 10. října mezi 14:00 a 22:00 nebo v sobotu 11. října od 8 do 14:00 k volbám do školní jídelny v Mukařově a dejte nám svůj hlas, my Vám na oplátku za to dáme opět svůj čas.