Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rekapitulace po dalších čtyřech letech

29. 9. 2014

01_eichnerova.jpgMarcela Eichnerová, předsedkyně o.s. Mukařov-sko, místostarostka obce Mukařov

Protože před Vás Mukařov-sko, počítáno od roku 2006, předstupuje s kandidátkou pro obecní volby již potřetí, ráda bych se s Vámi krom našich plánů, které již nastínil Rudolf Semanský v našem volebním programu, podělila také o rekapitulaci našich předchozích předvolebních slibů. Před čtyřmi lety, kdy se o Vaši přízeň rovněž ucházela tři volební uskupení, jsme před Vás ne náhodou předstoupili s heslem „MÍSTO SLIBŮ VÝSLEDKY“.  Díky Vaší důvěře jsme ve volbách v roce 2010 obdrželi 68,7 % hlasů. Tuto důvěru jsme se snažili po celé čtyři roky vracet tím, že jsme naše tři obce měnili k lepšímu.

mukarovsko-banner250.jpg

Kandidátka Mukařov-ska, která se uchází o Vaši přízeň i pro volební období 2014–2018, se skládá jak ze stávajících členů zastupitelstva, tak i z nových tváří. Můžeme se tak opřít o dvanáct let zkušeností s prací v zastupitelstvu a osm let ve vedení obce. Zároveň můžeme těžit i z podpory místních kulturních, společenských i zájmových spolků a sdružení, byť některá se v letošních volbách rozhodla jít svou vlastní cestou. Základní ideou Mukařov-ska vždy bylo neomezovat se pouze na jednu obec, jednu sídelní část nebo pár vybraných ulic, a tak máme mezi sebou sousedy starousedlíky i nedávno přistěhovalé z Mukařova, Srbína i Žernovky.

Proto je naším letošním heslem: 

ZKUŠENOSTI VIZEZNALOSTISTABILITA

Netvrdíme, že se vše podařilo na 100 %, jsem však přesvědčena, že jsme pro naše obce udělali vše, co bylo v našich silách. Dáte-li nám důvěru a svůj hlas, budeme v tom pokračovat.

Chtěla bych Vás tedy tímto poprosit: DEJTE NÁM SVŮJ HLAS – DÁME VÁM ZAS SVŮJ ČAS!


 

 


NAŠE CÍLE Z ROKU 2010 a jak jsme v nich uspěli:

Dbát na vyvážený a udržitelný rozvoj obcí – nedovolit spekulativní výstavbu bez odpovídající infrastruktury

 • Nový Územní plán garantující koncepční rozvoj je těsně před schválením (čekání v poslední fázi je dané zákonnými procesními postupy, které nelze urychlit)
 • Dořešení  dlouhou dobu se  vlekoucí  problémy v některých rozvojových lokalitách jako pozůstatek bývalých developerů

Podpořit obnovu a rozvoj historických i nových center obcí s důrazem na dořešení křižovatky na Budech

 • Kruhový objezd na Budech byl vybudován v roce 2012 a společně s ním přibyly i nové chodníky
 • Chybí přechod před Baštou na Budech, projekt i financování jsou připraveny, začne se realizovat ještě v tomto volebním období, čeká se na poslední schvalovací dokumenty.

Pokračovat v ozdravování obecních financí a snižování zadlužení obce  -  využívat zkušenosti s úspěšným získáváním dotací z předchozích let

 • Zadlužení sníženo a finance stabilizovány – obec v roce 2014 patří  mezi nejzdravější v kraji i celé ČR s ratingem B+ (téměř bez rizika)
 • Cca 50 % zdrojů je z úspěšného čerpání dotací
 • Ze zvýšené daně z nemovitosti a navýšení příjmů z RUD založen Fond budoucnosti obce

Výstavbou dalších chodníků, opravami silnic a realizací dopravních opatření zvyšovat bezpečnost chodců a silničního provozu v obci

 • Dobudovány chodníky podél ulic Pražská, Kutnohorská, Školní, Choceradská, k Tehovci  a  v současné době probíhající stavba chodníku v  Žernovce (a rozpracované projekty na další úseky chodníků na Žernovce)
 • Již zmíněný kruhový objezd v Mukařově, pokládka nového povrchu v Žernovce  směrem do  Louňovic  a prosazení položení tichého asfaltu v celé délce silnice I. třídy Pražská/Kutnohorská
 • Spolupráce s Městem Říčany na omezení kamionové dopravy (stále chybí užší spolupráce s Policií ČR na dodržování omezení tonáže)

Podílet se na rozvoji občanské vybavenosti a komerčních služeb

 • Regulace živelného stánkového prodeje v lokalitě na Budech, mj. vytvořením „zálivu“ pro stánky podél  hlavní silnice
 • Propagace místních podnikatelů a služeb na webových stránkách obce a v Mukařov-sku
 • Podpora lokálních výrobců přes projekt spoluprací s Asociací regionálních značek a značkou ZÁPRAŽÍ originální produkt 

Dobudovat infrastrukturu vodovodů a kanalizace

 • Získána dotace a zahájena stavba vodovodu v Srbíně  včetně vodojemu pro možnost budoucího napojení Žernovky z přivaděče Region Jih - plánované dokončení v roce 2015
 • Renovace vodních zdrojů v Žernovce
 • Připravený projekt odkanalizování Srbína a Žernovky čeká na aktualizaci umístění ČOV dle nového územního plánu

Podporovat volnočasové aktivity a místa pro ně

 • Finanční podpora spolků  a sdružení s důrazem na aktivity pro děti a mládež - každoročně jsou organizace věnující se mládeži jako např. Sokol a SDH podporovány nejen příspěvky na pořádání akcí, ale i dotacemi na svou činnost.
 • Podpora nestátních organizací pro vzdělávání a volnočasové aktivity dětí v Příčné ulici; vznikl stabilní prostor nabízející  se pro rodiny s nejmenšími dětmi – Alternativní školička a herna Mateřského centra Mukařov-sko
 • Díky podpoře obce  se podařilo vytvořit nové tradice vynášení Morany, koloběžkiáda, lampionový průvod, sousedská setkání o Vánocích a Velikonocích, rozsvěcení vánočního stromu

Dále rozvíjet školy, školu a vzdělávací zařízení

 • V roce 2011 dokončena přístavba mateřské školy včetně nové kuchyně z dotace Krajského úřadu
 • Rozšířeno zázemí a zahrada mateřské školky - další rozšíření kapacity školky  je plánováno po dokončení stavby 2. budovy školy
 • Zpracován projekt rekonstrukce WC v hlavní budově školy (zatím nerealizováno)
 • V létě 2014 rozšířena kontejnerová přístavba školy o 120 míst
 • Na podzim 2014 díky předchozí projektové přípravě a dvouletému úsilí získána dotace a započaty práce na stavbě 2. školní budovy pro 270 dětí

Rozšířit obecní zeleň, pěší i cyklostezky

 • Pravidelná údržba a obnova obecní zeleně, vyčlenění těchto ploch v podmínkách dělení stavebních pozemků
 • Výstavba naučných stezek včetně odpočinkových a informačních zastávek

Pokračovat v otevřené a pravidelné komunikaci

 • Řešení problémů občanů i mimo úřední hodiny,
 • E-mailová i telefonická komunikace i mimo „běžnou pracovní dobu“,
 • Webová komunikace na stránkách obce, zveřejňování aktuálních informací na stránkách obce i sdružení Mukařov-sko,
 • Vydávání dvouměsíčníku Mukařov-sko  s donáškou do všech domácností

 


A povedlo se toho ještě mnohem víc:

 • Obnova vybavení sokolovny např. formou příspěvku na modernizaci kotelny

 • Obnova vybavení jednotek požární ochrany v obci včetně doplatku za CAS Tatru T815 pro Mukařovskou jednotku v letech 2010-2012, obnova  střechy hasičárny a rekonstrukce Tatry T148 v Žernovce

 • Revitalizace okolí rybníčku a obnova zvoničky v Žernovce v roce 2012

 • Obnova křížku na Budech v prostoru u kruhového objezdu.

 • Opravy silnic, opravy a odvodnění příkopů, výstavba nového veřejného osvětlení, rekonstrukce mostku Na Dolách

 • Rekonstrukce – výstavba mostku U Požáru