Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kandidáti 2014

11. 9. 2014

Kandidátní listina „Mukařov-sko“ je sestavena z lidí, kteří se v průběhu celého  volebního období aktivně zapojovali a zapojují do práce pro obec a kteří jsou připraveni pokračovat v práci pro rozvoj všech místních částí.
I přesto, že většinu z nás jistě znáte, neboť se potkáváme na nejrůznějších akcích, které pro Vás naše sdružení pořádá, dovolte nám krátké představení našich kandidátů. 

pruhy.jpg

1_eichnerova.jpg

Ing. Marcela Eichnerová, předsedkyně o.s. Mukařov-sko

Pochází z Babic, v Mukařově žije od roku 1980. Do činnosti obce a obecního úřadu se zapojila před více než 10-ti lety zejména přípravou pozemkových podkladů pro zpracovávaný územní plán. Od  roku 2010 je členkou zastupitelstva a místostarostkou obce se zaměřením na majetkoprávní a pozemkovou problematiku.
Je zakládající členkou o.s. Mukařov-sko a od roku 2012 jeho předsedkyní.

 

 


2_semansky.jpg

Rudolf Semanský, místopředseda o.s. Mukařov-sko

Od roku 2002 je zastupitelem a od r. 2006 starostou obce. Svůj život má od narození spojený s Mukařovem. Za jednu z priorit považuje zejména rozšiřování sítí chodníků a zkvalitňování stavu místních komunikací. Za důležitou považuje rovněž ochranu přírody a redukci rozšiřování výstavby na úkor zemědělské půdy. Aktivně se zapojuje do příprav i organizace akcí pro občany.
Zakládající člen o.s. Mukařov-sko


 

 


3_zima.jpg

Ing. Přemysl Zima, člen o.s. Mukařovsko

Rodák ze Srbína, kde má jeho rodina hluboké kořeny. Místostarostou obce je od roku 2010, díky svému vzdělání se specializuje na ekonomiku obce, finanční a investiční plánování, koordinaci investičních akcí a přípravu rozpočtu.
Zakládající člen o.s. Mukařov-sko

 

 

 

 


04_hegyi.jpg

Robert Hegyi, člen SDH Žernovka

Na Žernovce žije od roku 2002. Pracuje jako servisní technik. Je certifikovaným instruktorem v oblasti požární ochrany pro děti základních škol a této prevenci  se věnuje v projektu Záchranářská akademie v rámci své činnosti ve Sboru dobrovolných hasičů Žernovka. Své úsilí chce věnovat rozvoji obce a větší provázanosti Žernovky, jako významné části Mukařovska.

 

 

 


05_trestik.jpg

Ing. Patrik Třeštík, člen o.s. Pro Srbín

V Srbíně žije osm let a nedlouho po nastěhování spoluzakládá občanské sdružení Pro Srbín, ve kterém aktivně působí dodnes. Pracuje jako programátor, specialista na výpočetní techniku. Je předsedou finančního výboru obce a v zastupitelstvu se vedle obecních financí chce věnovat zejména rozvoji Srbína a zkvalitnění služeb.

 

 

 


06_bergmann.jpg

Tomáš Bergmann, člen TJ Sokol Mukařov

V Mukařově žije od 7 let. Od roku 1999  podniká v oboru gastronomie. Aktivně působí v TJ Sokol Mukařov a jako zastupitel ve finančním výboru obce. Podílí se na  dlouhodobém plánování financování obce a v této činnosti je připraven nadále pokračovat. Věnovat se chce i oblastem, které jsou mu nejbližší - sport a kultura vč. volnočasových aktivit v obci.

 

 

 


07_cadilova.jpg

PhDr. Katerina Čadilová, místopředsedkyně o.s. Mukařov-sko

Do Mukařova se přistěhovala ve dvanácti letech, po mezidobí v Praze zde od r. 2005 žije trvale. V roce 2007 stála u zrodu mateřského centra při o.s. Mukařov-sko, které se stalo stabilní součástí nabídky aktivit pro děti a rodiče. Pátým rokem působí jako národní koordinátorka Asociace regionálních značek, která pokrývá 3/4 území republiky. Jako zastupitelka se věnuje dotačním projektům kulturních a volnočasových aktivit.

 

 


08_krepelka.jpg

Karel Křepelka, člen SDH Žernovka

Od narození žije na Žernovce, kde dlouhá léta působí jako aktivní člen sboru dobrovolných hasičů a velitel družstva výjezdové jednotky. Od r. 2007 je jako profesionální hasič a lezecký záchranář zaměstnán i u Hasičského záchranného sboru ČR. Aktivně se podílí na velkém počtu akcí pro děti i dospělé nejen jako člen SDH Žernovka, ale i v civilním životě. Mukařovsko vnímá jeho svůj rodný kraj.

 

 

 


09_budinova.jpg

Kateřina Budínová

V Srbíně žije 13 let. Její pracovní náplní je realizace a údržba zahrad a zeleně, podílela se m.j.  na úpravě kruhového objezdu v Mukařově. V zastupitelstvu se chce věnovat zlepšení stavu veřejné zeleně, veřejných prostranství a celkového vzhledu obce.

 

 

 

 


10_semanska.jpg

Alena Semanská, členka o.s. Mukařov-sko

V Mukařově bydlí od roku 1992 a od roku 2006 je zastupitelkou obce a členkou kulturního, školského a sociálního výboru. Věnuje se zajišťování akcí jako vítání občánků a pořádání akcí pro seniory. Pracuje jako vedoucí pracovník v Centru sociální a zdravotnické pomoci.  Její snahou je realizace domácí pečovatelské a ošetřovatelské služby v obci a sociální pomoci.

 

 

 


11_muller.jpg

Ing. Stanislav Müller

 

V Mukařově bydlí od dětství. Pracuje jako projektant a jako zastupitel obce se chce věnovat dohledu nad rozumným stavebním rozvojem všech tří obcí, ochraně přírody a podpoře obecně prospěšných staveb a volnočasových aktivit v obci.
Mezi jeho koníčky patří cestování, sport, příroda.

 

 

 

 


12_podany.jpg

Mgr. Lukáš Podaný, člen SDH Žernovka

Na Žernovku jezdí od narození, od roku 2013 je zde hlášen trvale. Vystudoval Policejní akademii ČR, obor policejní management a kriminalistika. Je aktivním členem SDH Žernovka, angažuje se při kulturních akcích i  práci pro obec. V případě zvolení se chce věnovat zejména oblasti rozvoje služeb, bezpečnosti a rovnoměrnému rozvoji všech tří částí obce.

 

 


13_hegyiova.jpg

Mgr. Eva Hegyiová

Na Žernovce bydlí od roku 2002. Pracuje ve školství. Organizačně se podílí na přípravě kulturních akcí v obci, i když zatím není členkou žádného sdružení. Své organizační schopnosti by ráda zúročila v oblasti rozvoje života Žernovky a podpořila zájmy kulturního života obyvatel Mukařovska.

 

 

 

 


14_uzel.jpg

Jan Uzel, člen SDH Žernovka

Žernovský rodák a patriot, jeho rodina zde dlouhá léta hospodaří v zemědělství. Je aktivním členem SDH Žernovka a jako dlouholetý zastupitel se vždy významně  podílel na práci pro obec, zejména na údržbě místního vodovodu. Podporuje zachování rázu obcí.

 

 

 

 


15_skalicky.jpg

Tomáš Skalický

Do Mukařova jezdil s rodinou přes 10 let a před 4 lety se sem přestěhoval. Jako sociální pracovník působil v domě seniorů v Říčanech. Mezi jeho zájmy patří IT technologie a internetová prezentace. Jako zastupitel chce podpořit rozvoj sportovní činnosti v obci.