Jdi na obsah Jdi na menu
 


Děti jsou naše budoucnost

30. 9. 2014

Tomáš Bergmann, člen TJ Sokol Mukařov, PhDr. Kateřina Čadilová, místopředsedkyně o.s. Mukařov-sko

deti_350.jpgJe to klišé a zároveň pravda. Děti jsou budoucností každého národa a pro své rodiče znamenají spoustu radostí a taky starostí. A pro obec? Obec to má podobné jako rodiče, tím spíš, když má dětí výrazně víc, než je celostátní průměr.
To je i případ Mukařova a většiny okolních obcí, do nichž se díky masivní výstavbě na přelomu tisíciletí přistěhovala řada mladých rodin, buď už s malými dětmi, nebo s plány, jak zde založí rodinu.
A Mukařov je ještě ke všem „trojobcí“ a navíc má tu čest být spádovou obcí pro široké okolí. Týká se to školky a ještě v daleko větší míře školy. A i když dnešní legislativa spádovost explicitně nenařizuje a lze se jí dokonce zcela zbavit (jak můžeme vidět na příkladu nedalekých Říčan, které své školy pro přespolní jednoduše uzavřely), Obec Mukařov se coby zřizovatel školy i školky chovala vždy odpovědně a soustavně se snažila hledat řešení, která by ochránila práva domácích, ale zároveň zachovala i tradičně dobré vztahy se sousedy z jiných obcí.

V praxi to znamená hned několikanásobnou starost a odpovědnost – za rozvoj školských zařízení včetně poskytování optimálních podmínek pro jejich provoz, za zajišťování finančních prostředků na tento rozvoj, včetně financování investičních akcí, a zároveň i za nastavení a dodržování podmínek spolupráce s okolními obcemi, které bude oboustranně přijatelné a spravedlivé.

Starosti a radosti s dětmi ale začínají hned jejich narozením a trvají až do dospělosti – a pro rodiče je často náročnější řešit právě čas, který jim nenaplňuje povinná školní docházka. I tady se toho děje mnoho.

Od roku 2009 funguje v prostorách školní družiny dopoledne Integrovaná herna – alternativní školička – soukromé zařízení, které nabízí dopolední program dětem, které nemají možnost chodit do mateřské školy.
Sdružení Mukařov-sko provozuje už od roku 2007 nepřetržitě Mateřské centrum, které je místem setkávání a aktivního trávení volného času pro maminky (a klidně i tatínky!) na rodičovské dovolené. Pravidelný program nabízí cvičení, výtvarku i možnost pobytu v dobře vybavené herně pro nejmenší. Vše se děje díky finanční podpoře obce a nadšení koordinátorky MCM Heleny Vlnařové, která v této práci pokračuje i poté, co její vlastní děti už mateřskému centru dávno odrostly.
A na mateřské centrum se „nabalují“ i další aktivity – večerní tvořivá setkání nejen pro maminky, kreativní kroužky pro děti od tří let bez rodičů a také společné akce.

Nejdelší tradici má Lampioňák – původně trochu recesistická akce, která nemá být nostalgií po starých časech, ale spíš protiváhou importovanému Halloweenu a hlavně příležitostí, jak se i uprostřed sychravého podzimu na chvíli potkat a pobavit se sousedy. Vloni poprvé se sdružením v obci podařilo společně zorganizovat slavnostní rozsvícení vánočního stromu na návsi a připomenout si tak, že adventní doba by neměla být jen časem upachtěného shánění dárků. Mateřské centrum pořádá už tradičně Mikulášskou nadílku, o níž je takový zájem, že stěží stačí kapacita sokolovny. Jaro každoročně přivoláváme vynášením Morany, v létě pořádáme divadelní představení (letos poprvé bylo na pouti, navíc kombinované s kouzelnickým odpolednem a tvořivými dílnami) a návrat do školy dětem zpříjemňujeme koloběžkiádou.
To všechno se děje díky podpoře, kterou obec poskytuje všem sdružením bez rozdílu, spolupráci s těmito sdruženími a zájmu a pomoci členů a přátel Mukařov-ska – často i těch, kteří v rodině zrovna žádná dítka nemají.

Na závěr pár konkrétních čísel a údajů:

  • v rekordním termínu v průběhu letních prázdnin se podařilo rozšířit „kontejnerovou“ přístavbu školy a navýšit tak její kapacitu ze 120 na 240 dětí. (Toto opatření umožnilo zajistit místo ve škole všem nastupujícím prvňákům, z hlediska školy se ale jedná o dočasné řešení, než bude postavena zděná přístavba, pak budou kontejnery využívána pro školní družinu a další mimoškolní aktivity.);
  • díky včasnému zpracování projektu a naplnění dalších náležitostí se podařilo získat dotaci Ministerstva financí na postavení nové školní budovy ve výši 21.170.997,- Kč (tj. 70 % celkových nákladů stavby, zbytek bude podílově hrazen obcemi, které do Mukařova posílají své žáky). Stavba byla zahájena v srpnu a od září 2015 poskytovat 8 standardních a 4 speciální učebny celkem pro 270 dětí;
  • připravuje se podání projektu na další rozšíření mateřské školy;
  • Mateřské centrum nabízí pětkrát týdně program pro rodiny s nejmenšími dětmi v herně vybavené kvalitními pomůckami a se zázemím čajové kuchyňky;
  • podařilo se vytvořit tradice společných akcí – Lampioňák, Mikulášská nadílka, vynášení Morany, nově adventní setkání u vánočního stromu a doprovodný program na mukařov-ské pouti; další pravidelná setkání (vánoční a velikonoční) se konají ve spolupráci s o.s. Pro Srbín.