Jdi na obsah Jdi na menu
 


O nás

Občanské sdružení Mukařov-sko vzniklo na počátku roku 2006 z iniciativy občanů, kteří měli chuť změnit životní podmínky v místě svého bydliště. Zaměřilo se jednak na činnosti, které sice spadaly do kompetencí tehdejšího zastupitelstva, ale nějak se nedostávaly na pořad dne (např. hrozba vracení dotace na plynofikaci obce). V činnosti pro obec mnozí z členů pokračovali i po obecních volbách v roce 2006 a pokračují i nyní, po obecních volbách v roce 2010, ať už jako zastupitelé, nebo členové výborů obce.

Stejně intenzivně se sdružení od svého vzniku věnovalo organizování volnočasových akcí především pro děti, ale i pro dospělé obyvatele, ať už to byla soutěž O nejkrásnější zahrádku (ročníky 2006-2008), tradiční oslavy Čarodějnic, divadelní představení, oslavy Dětského dne, Drakiáda, Lampiónový průvod nebo úklid obcí na Den země.

Vzájemná spolupráce s dalšími organizacemi v místě, především Sdruženími dobrovolných hasičů Mukařov a Žernovka nebo s TJ Sokol Mukařov či Základní školou Mukařov umožňuje obsáhnout široké spektrum činností a akcí.

Od počátku roku 2006 o.s. Mukařov-sko vydává dvouměsíčník "Mukařov-sko" mapující aktuální dění a problémy v Mukařově, Srbíně a Žernovce. Dvouměsíčník vychází nákladem až 1200 výtisků a je distribuován zdarma do všech domácností trvale žijících obyvatel našich obcí.

Občanské sdružení Mukařov-sko je jedním ze zakládajících členů MAS Říčansko a vedeno potřebou organizačně sjednotit a posílit aktivity zaměřené na rodiny s dětmi založilo roku 2007 vlastní Mateřské centrum Mukařov-sko.

O. s. Mukařov-sko je neziskovou organizací. Zdroje pro financování svých aktivit získává z členských příspěvků, ze sponzorských darů a z příjmů za reklamu ve zmiňovaném dvouměsíčníku nebo internetových stránkách sdružení a od uživatelů služeb mateřského centra, dále pak z finanční výpomoci obce Mukařov a z dotačních titulů Středočeského kraje, státní správy či fondů EU.

V roce 2015 se o.s. Mukařov-sko transformovalo na zapsaný spolek a změnilo název na Mukařov-sko, z.s.