Jdi na obsah Jdi na menu
 


Představení kandidátů o.s. Mukařov-sko pro volby do zastupitelstva obce 2014

22. 8. 2014

Kandidátní listina „Mukařov-sko“ je sestavena z lidí, kteří se v průběhu celého  volebního období aktivně zapojovali a zapojují do práce pro obec a kteří jsou připraveni pokračovat v práci pro rozvoj všech místních částí.
I přesto, že většinu z nás jistě znáte, neboť se potkáváme na nejrůznějších akcích, které pro Vás naše sdružení pořádá, dovolte nám krátké představení našich kandidátů. 

pruhy.jpg

1_eichnerova.jpgIng. Marcela Eichnerová, předsedkyně o.s. Mukařov-sko
Pochází z Babic, v Mukařově žije od roku 1980. Do činnosti obce a obecního úřadu se zapojila před více než 10-ti lety zejména přípravou pozemkových podkladů pro zpracovávaný územní plán. Od  roku 2010 je členkou zastupitelstva a místostarostkou obce se zaměřením na majetkoprávní a pozemkovou problematiku.
Je zakládající členkou o.s. Mukařov-sko a od roku 2012 jeho předsedkyní.

 

 


2_semansky.jpgRudolf Semanský, místopředseda o.s. Mukařov-sko
Od roku 2002 je zastupitelem a od r. 2006 starostou obce. Svůj život má od narození spojený s Mukařovem. Za jednu z priorit považuje zejména rozšiřování sítí chodníků a zkvalitňování stavu místních komunikací. Za důležitou považuje rovněž ochranu přírody a redukci rozšiřování výstavby na úkor zemědělské půdy. Aktivně se zapojuje do příprav i organizace akcí pro občany.
Zakládající člen o.s. Mukařov-sko


 

 


Ing. Přemysl Zima, člen o.s. Mukařovsk3_zima.jpgo
Rodák ze Srbína, kde má jeho rodina hluboké kořeny. Místostarostou obce je od roku 2010, díky svému vzdělání se specializuje na ekonomiku obce, finanční a investiční plánování, koordinaci investičních akcí a přípravu rozpočtu.
Zakládající člen o.s. Mukařov-sko

 

 

 

 


04_hegyi.jpgRobert Hegyi, člen SDH Žernovka
Na Žernovce žije od roku 2002. Pracuje jako servisní technik. Je certifikovaným instruktorem v oblasti požární ochrany pro děti základních škol a této prevenci  se věnuje v projektu Záchranářská akademie v rámci své činnosti ve Sboru dobrovolných hasičů Žernovka. Své úsilí chce věnovat rozvoji obce a větší provázanosti Žernovky, jako významné části Mukařovska.

 

 

 


05_trestik.jpgIng. Patrik Třeštík, člen o.s. Pro Srbín
V Srbíně žije osm let a nedlouho po nastěhování spoluzakládá občanské sdružení Pro Srbín, ve kterém aktivně působí dodnes. Pracuje jako programátor, specialista na výpočetní techniku. Je předsedou finančního výboru obce a v zastupitelstvu se vedle obecních financí chce věnovat zejména rozvoji Srbína a zkvalitnění služeb.

 

 

 


06_bergmann.jpgTomáš Bergmann, člen TJ Sokol Mukařov
V Mukařově žije od 7 let. Od roku 1999  podniká v oboru gastronomie. Aktivně působí v TJ Sokol Mukařov a jako zastupitel ve finančním výboru obce. Podílí se na  dlouhodobém plánování financování obce a v této činnosti je připraven nadále pokračovat. Věnovat se chce i oblastem, které jsou mu nejbližší - sport a kultura vč. volnočasových aktivit v obci.

 

 

 


07_cadilova.jpgPhDr. Katerina Čadilová, místopředsedkyně o.s. Mukařov-sko
Do Mukařova se přistěhovala ve dvanácti letech, po mezidobí v Praze zde od r. 2005 žije trvale. V roce 2007 stála u zrodu mateřského centra při o.s. Mukařov-sko, které se stalo stabilní součástí nabídky aktivit pro děti a rodiče. Pátým rokem působí jako národní koordinátorka Asociace regionálních značek, která pokrývá 3/4 území republiky. Jako zastupitelka se věnuje dotačním projektům kulturních a volnočasových aktivit.

 

 


08_krepelka.jpgKarel Křepelka, člen SDH Žernovka
Od narození žije na Žernovce, kde dlouhá léta působí jako aktivní člen sboru dobrovolných hasičů a velitel družstva výjezdové jednotky. Od r. 2007 je jako profesionální hasič a lezecký záchranář zaměstnán i u Hasičského záchranného sboru ČR. Aktivně se podílí na velkém počtu akcí pro děti i dospělé nejen jako člen SDH Žernovka, ale i v civilním životě. Mukařovsko vnímá jeho svůj rodný kraj.

 

 

 


09_budinova.jpgKateřina Budínová
V Srbíně žije 13 let. Její pracovní náplní je realizace a údržba zahrad a zeleně, podílela se m.j.  na úpravě kruhového objezdu v Mukařově. V zastupitelstvu se chce věnovat zlepšení stavu veřejné zeleně, veřejných prostranství a celkového vzhledu obce.

 

 

 

 


Alena Semanská, 10_semanska.jpgčlenka o.s. Mukařov-sko
V Mukařově bydlí od roku 1992 a od roku 2006 je zastupitelkou obce a členkou kulturního, školského a sociálního výboru. Věnuje se zajišťování akcí jako vítání občánků a pořádání akcí pro seniory. Pracuje jako vedoucí pracovník v Centru sociální a zdravotnické pomoci.  Její snahou je realizace domácí pečovatelské a ošetřovatelské služby v obci a sociální pomoci.

 

 

 


11_muller.jpgIng. Stanislav Müller
V Mukařově bydlí od dětství. Pracuje jako projektant a jako zastupitel obce se chce věnovat dohledu nad rozumným stavebním rozvojem všech tří obcí, ochraně přírody a podpoře obecně prospěšných staveb a volnočasových aktivit v obci.
Mezi jeho koníčky patří cestování, sport, příroda.

 

 

 

 


12_podany.jpgMgr. Lukáš Podaný, člen SDH Žernovka
Na Žernovku jezdí od narození, od roku 2013 je zde hlášen trvale. Vystudoval Policejní akademii ČR, obor policejní management a kriminalistika. Je aktivním členem SDH Žernovka, angažuje se při kulturních akcích i  práci pro obec. V případě zvolení se chce věnovat zejména oblasti rozvoje služeb, bezpečnosti a rovnoměrnému rozvoji všech tří částí obce.

 

 

 


13_hegyiova.jpgMgr. Eva Hegyiová
Na Žernovce bydlí od roku 2002. Pracuje ve školství. Organizačně se podílí na přípravě kulturních akcí v obci, i když zatím není členkou žádného sdružení. Své organizační schopnosti by ráda zúročila v oblasti rozvoje života Žernovky a podpořila zájmy kulturního života obyvatel Mukařovska.

 

 

 

 


14_uzel.jpgJan Uzel, člen SDH Žernovka
Žernovský rodák a patriot, jeho rodina zde dlouhá léta hospodaří v zemědělství. Je aktivním členem SDH Žernovka a jako dlouholetý zastupitel se vždy významně  podílel na práci pro obec, zejména na údržbě místního vodovodu. Podporuje zachování rázu obcí.

 

 

 

 


15_skalicky.jpgTomáš Skalický
Do Mukařova jezdil s rodinou přes 10 let a před 4 lety se sem přestěhoval. Jako sociální pracovník působil v domě seniorů v Říčanech. Mezi jeho zájmy patří IT technologie a internetová prezentace. Jako zastupitel chce podpořit rozvoj sportovní činnosti v obci.
 

 

 

 

 

Kadidátka o.s. Mukařov-sko ve formátu PDF