Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obnova křížku na Budech den po dni

23. 8. 2013

Den první...

Tím se stává pátek 23.8.2013, kdy kamenická firma p. Aloise Jordána ze Svojetic, která zvítězila v soutěži na obnovu křížku, zahajuje předáním "staveniště" vlastní práce na projektu. Místo pro křížek bylo vytyčeno podle požadavků Policie ČR v dostatečné vzdálenosti od hlavní silnice. Přístupný bude monument z chodníku z ulice Lomená po nášlapovém chodníčku ze žulových kamenů. Kameníci toho dne vyzvedli z depozitu kameny z původního podstavce křížku, taktéž jim byl předán železný kříž, který nahradí původní ztracený. Kříž dostalo OS Mukařov-sko darem od jednoho cti hodného občana, za což mu patří velký dík. Kameníci nyní pracují na obnově původních kusů podstavce a kříže jakož i na vyhotovení nových kusů za původní staré, které není již možné použít.

...práce začínají a překvapivé zjištění...

Práce na obnově křížku pokračují nyní v kamenické dílně. Ke dnešnímu dni - 3.9.2013 - jsou původní kamenné díly na hrubo opracovány. Během prací byla odstraněna největší poškození kamenů a kameny byly upraveny, aby dobře sedly na sebe při sestavování. Teď nastoupí kameníci k výrobě chybějících částí podstavce. Nově zhotovit se musí tzv. "čepice", která přijde usadit na vrch těla, a "kuželka" (nebo též koruna) pro ukotvení kříže na čepici. Při opracování bylo nově zjištěno, že kámen, ze kterého je podstavec vyroben, není místní žula, jak jsme se původně domnívali, ale pravděpodobně rula a tudíž, že materiál na stavbu kříže sem musel býti dovezen. Na základě těchto nových informací zahájíme pátrání se složením kamene, abychom vám mohli poskytnout bližší informace o pravděpodobném původu materiálu.

...kameny procitají pod šikovnýma rukama řemeslníků...

Další etapou přípravy kamenů je jejich jemné opracování do konečného vzhledu. Můžete vidět na patce a srovnat podobu kamenů, kterak byly nalezeny. Kamenický mistr Kubíček s pomocníkem na dalších fotografiích zpracovávají kameny pro čepici a korunu. Též kříž notně prokoukl po jemném opískování a nátěru. V dalším postupu vidíte přípravu kapsy na zapuštění kříže a zkoušku jeho osazení. Pro nové části monumentu byla zvolena žernovská žula, aby byl na pomníku zastoupen i místní kámen. Při pátrání po původu kamene náš spřízněný geolog Ing. Macůrek zatím odhalil, že základový kámen je červený typ žuly. Složením ani barvou se říčanské žule příliš nepodobá, v některých oblastech říčanského plutonu není nicméně takováto podoba vyloučena, ovšem šlo by o vzácné a nevelké ložisko se zabarvením kamene do žluto-červena, neboť většinou se zde objevuje kámen namodralý, šedý až dorůžova s výraznými prvky živců i jiných nerostů ve struktuře.

...stavba monumentu započala a pátrání po původu kamenů pokračuje...

Ve středu 25.9.2013 byly zahájeny vlastní práce na posazení křížku na jeho novém místě. Prozatím byl učiněn výkop pro usazení základního kamene. Vlastní stavba proběhne v pátek, až beton pod základem zavadne. Jak dopadl základní kámen po restaurátorských pracích kameníků uvidíte na fotografii před jeho uložením do země. Větší část kamene bude přiznaná, aby mohl být um řemeslníků zachován pro oko kolemjdoucího návštěvníka. Kameny vlastního podstavce byly, proti původním předpokladům na rulu, identifikovány jako jemnozrnná žula šedého typu. Z lomů v obci se ale též liší strukturou - zcela chybí zejména charakteristické vyrostlice živců. Navíc lomy na Žernovce ani v Srbíně v polovině 19. století, kdy byl kříž pravděpodobně postaven, nebyly ještě otevřeny. Nabízí se myšlenka, že by kámen mohl pocházet např. z lomu v Kaménce, který byl v této době v provozu. Zda tato hypotéza je na místě, dále zjišťujeme.

...renovace dokončena...

Dnešního dne (26.9.2013) můžete shlédnout jednotlivé části křížku po dokončení restaurátorských a kamenických prací. Kameny jsou připraveny k převozu a montáži na křižovatku. Nově přibyl na patce kříže nápis. "Z lásky k tobě člověče". Jde o připomenutí lásky Boží ke všem lidem, abychom my i po nás následující generace nezapomínali tohoto hlavního hybatele všeho lidského dění na Zemi. Uvedená parafráze byla zvolena po dohodě s p. farářem Otcem Timotejem ze říčanské římskokatolické farnosti, který přijede staro-novému křížku požehnat.

...stavba dokončena, křížek opět zdobí křižovatku na Budech.

K poslednímu zářijovému dni je monument s křížem dokončen a můžete jej znovu obdivovat v prostoru křižovatky na Budech. Ke kříži jsou od chodníku položeny nášlapné kameny, aby bylo možné dojít ke kříži i v nepříznivém počasí. Kamenný podstavec kříže je sestaven ze čtyř typů kamenů, ale všechny pravděpodobně pocházejí z okolí Mukařova. Základní kámen je z červeného typu žuly a je lámaný z vzácného, dnes neznámého, ložiska z okolí. Podstavec a sloup jsou ze stejného typu jemnozrnné žuly nazlátlé barvy a jedná se podle vlastností kamene o sebrané kameny povrchové. Čepice a koruna byly nově vyhotovené ze žernovské žuly z lámaného kamene narůžovělé barvy. Posledním krokem na dozdobení monumentu bylo vysazení dvou kusů červených dřišťálů vedle podstavce. Krásně ladí s písmem a hezky křížek zvýrazňují. Vysazeny byly jako dar od srbínské firmy Budka zahrady, které tímto ještě jednou děkuji.

Epilog - Slavnostní požehnání obnovenému monumentu

V sobotu 5.10.2013 se na místě u křížku sešlo na 30 příznivců z řad veřejnosti, kteří si nenechali ujít historický okamžik požehnání křížku. Ke kříži přinesla předsedkyně našeho OS vlastnoručně uvitý zdobný věnec, který byl na kříž obřadně zavěšen. Tomu předcházelo několik krátkých slov od organizátorů projektu, Marcely Eichnerové, Vítka Šoupala a Přemka Zimy. Aby nezůstalo je u slov, byla v podání Jirky Holoubka ze Spiritual Kvintetu zastoupena i hudební můza. Po projevech členů OS Mukařov-sko totiž přišel na řadu krásný spirituál, který naladil přítomné na duchovní stránku věci. Zastoupení duchovní a poselství církve v podobě požehnání křížku zastal otec Timotej z Římskokatolické farnosti Říčany. Křížku požehnal slovem a skropil jej svěcenou vodou. Slavnost uzavřel další písní Jirka Holoubek doprovázený publikem. Tímto skončil projekt rekonstrukce staré památky a znovu ožil duch křižovatky na Budech. Dej Bůh, že kříž na svém místě vydrží co nejdéle a bude uchráněn od rukou vandalů!

 

Náhledy fotografií ze složky Obnova křížku na Budech