Jdi na obsah Jdi na menu
 


Časopis Mukařov-sko 1/2016

2. 10. 2016

Vážení čtenáři, 
pro někoho možná překvapivě, po delší odmlce se opět setkáváme nad stránkami původního obecního zpravo­daje pro Mukařov, Srbín a Žernovku ­časopisu Mukařov-sko, který se vždy snažil přinášet Vám svůj díl informací o dění v obci. 

Za téměř rok, kdy vyšlo poslední číslo, jsme rozhodně nezaháleli a jak se dočtete uvnitř dnešního vydání, podařilo se dokončit několik významných investičních akcí. Jiné se již slibně rozbíhají a díky strategickému plánu rozvoje obce je stále ještě dost těch, které čekají na realizaci v zásobníku projektů. 
Život ve fungující obci nejsou ale jen velké projekty -i místní sdružení významně přispívají k lepšímu životu v našich obcích a tak vedle tradičních akcí, které jste v průběhu roku mohli navštívit, se velmi slibně rozbíhají nové projekty, jako např. provoz Kulturního a komunitního centra v Mukařově, v Příčné ulici, které nabízí nejrůznější aktivity pro všechny skupiny obyvatel od dětí až po seniory. 
Více se o tomto tématu dočtete v příspěvku Kateřiny Čadilové na straně 4 a 5. Chybět nebude krátká reportáž z proběhlé koloběžkiády, informovat Vás chceme o vývoji kolem získání dotace na poslední etapu výstavby vodovodu pro zbývající část Srbína a především pro dovedení vodovodu do Žernovky. K tomuto tématu najdete více podrobností v článku místostarosty Přemysla Zimy. 
Rád bych také připomněl, že se opět po čtyřech letech blíží volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a i když vím, že v Mukařově bývá voličská účast spíše nadprůměrná, chci Vás požádat, abyste v pátek 7. října a v sobotu 8. října přišli k volbám. Krajské volby se obecně těší menšímu zájmu voličů, přitom rozhodování kraje má pro obce velký význam, neboť právě zde se rozhoduje o komunikacích vyšších tříd, bezpečnosti, nemocnicích nebo životním prostředí. 
V této souvislosti si dovolím připojit jedno ujištění. Poslední dobou se setkávám s otázkou, zda pokud budu zvolen do krajského zastupitelstva, přestanu vyko­návat funkci starosty a budu se věnovat jen práci pro kraj. Považuji za důležité všechny potenciální voliče ujistit, že i v případě zvolení do krajského zastupitelstva ne­přestane pro mne být Mukařov méně důležitý a i nadále se práci pro obec budu věnovat tak jako doposud. 
Přijďte tedy v pátek nebo sobotu volit a přeji Vám "šťastnou ruku". 

Rudolf Semanský, předseda spolku Mukařov-sko 

Obsah čísla 1/2016

 str. 2    ..a to jsem Vám ještě chtěl říci..
 str. 3    Vodovod - a jak dál?
 str. 4    Kulturní a komunitní centrum Mukařov se představuje
 str. 5    SDH Žernovka informuje
 str. 6    Dotace v roce 2016
 str. 7    Historie koupaliště ŽOS
 str. 8    Inzerce

  

Časopis MUKAŘOV-SKO - 1/2016 pdf

Máte zájem o inzerci v časopise Mukařov-sko?
Stačí vyplnit jednoduchý formulář!