Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mukařov opět mezi nejlépe hodnocenými obcemi

Sestavování ratingu (známkování) obcí se věnuje společnost CRIF  Czech Credit Bureau, která se zabývá ratingovým hodnocením obcí a ostatních subjektů veřejného sektoru. Společnost již více než deset let zpracovává rozpočtové a účetní údaje obcí České republiky. Z nich analytickými postupy vytváří každoročně hodnocení každé obce známé pod značkou iRating. Přidělený ratingový stupeň je objektivní známkou bonity obce, vývoj za uplynulé roky vypovídá o finanční stabilitě a celkový stav lze díky jedné známce porovnat i s bonitou jiných obcí. Společnost je partnerem jednotlivých měst a obcí, bank, či soutěží jako například Město pro byznys a odborných konferencí a seminářů jako jsou Dny malých obcí nebo Forum Municipal.

 

irating_obce.jpg

 

Zdroj: ÚFIS, CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.

Naše obec vykazuje v hodnocení stabilně nejlepších výsledků v kraji i celé České republice a je podle komplexního hodnotícího systému ratingové společnosti ohodnocena známkou B+ Téměř bez rizika. Je to druhé nejlepší hodnocení, kterého dosahuje pouze 14% obcí v České republice. Výklad hodnocení uvádí, že obec převyšuje rámec srovnatelných subjektů, její ekonomické ukazatele prokazují vynikající finanční stabilitu, která není výrazně ovlivněna okolním prostředím a horšími ekonomickými podmínkami regionu.

Přeloženo do češtiny to znamená, že Mukařov hospodaří výrazně lépe než obce podobného charakteru v celé ČR a i přes možnou hospodářskou nepřízeň působící v okolí obce je obec ekonomicky pevná a její hospodaření dovede překonat svým vývojem i výsledky negativní jevy ekonomiky, které by jinak vedly ke zhoršení finanční situace.

Musím se přiznat, že jsem hrdý na tento výsledek, který skrze nezávislého hodnotitele ukazuje, že více než osmileté úsilí Mukařov-ska nejen ve finanční a investiční oblasti nebylo marné. Kdo by se tohoto byl před lety nadál za situace, kdy obec díky předchozím svým vládám stála na pokraji finanční katastrofy v podobě vrácení dotace za plynofikaci (i s pokutou za porušení podmínek věru celkem za 22 milionů Kč), jméno Mukařov bylo na většině nadřízených a dotačních úřadů vyslovováno se značným despektem, stupňující se překotný rozvoj obce bez územního plánu dával tušit značné budoucí problémy, a kdy pouze naše sdružení spolu s ostatními našimi příznivci mělo roku 2006 odvahu pustit se do boje za celkové ozdravení a zlepšení fungování obce – a to prakticky bez jakékoliv podpory či pomoci předcházejícího vedení obce.

Výsledek iRatingu je o to více potěšující, když přichází v době pokrizové, kdy veškeré činnosti v soukromé i státní správě musely projít velmi vážným přehodnocením, státní i municipální správa prošla několikerým zemětřesením v podobě systémových změn v řízení veřejného sektoru a kontrolní mechanismy díky od té doby zavedeným novým postupům a technologiím fungují o dost přísněji, nežli tomu bylo před pěti nebo deseti lety.

Na závěr si neodpustím několik čísel, která mohou doplnit informaci k hodnocení hospodaření.  Za roky 2006 až 2013 se povedlo v obci realizovat 75 větších projektů v celkové hodnotě přes 71 milionů Kč ze všech oborů veřejné správy. A to za přispění nejrůznějších dotací a příspěvků v úhrnné výši téměř 35 milionů Kč od mnoha poskytovatelů, jejichž účasti najdete třeba v přehledu rozvoje na webových stránkách obce. Ale tím to zdaleka nekončí, neboť identifikovaných projektů je v zásobníku plánu rozvoje obce stále téměř osmdesát a naplnění vytýčených cílů vedoucích k moderní a vybavené obci je pak, za pomoci sportovního přirovnání, takřka maratónským během.

Ing. Přemysl Zima, místostarosta obce
o.s. Mukařov-sko