Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dvouměsíčník Mukařov-sko 4/2014

31. 7. 2014

... ač mukařovský rodák, každoročně touto dobou řeším otázku, na kdy vlastně vychází tradiční mukařovská pouť. Začínají se totiž ptát nejen stánkaři, ale také sezonní návštěvníci a obyvatelé naší obce, a já se musím pokaždé podívat do kalendáře, abych tuto téměř matematickou hříčku dokázal zodpovědět. Pro stanovení termínu pouti, jež se vztahuje k svátku Nanebevzetí panny Marie, je nutné si uvědomit, že pouť je vždy v neděli datumově nejbližší tomuto svátku. Letos tedy v sobotu 16. a neděli 17. srpna.

Kromě již tradičních atrakcí, stánků s cukrovinkami, občerstvením a nejrůznějším artiklem můžete samozřejmě i letos navštívit výstavu drobného zvířectva v areálu za Obecním úřadem, ale také naše sdružení Mukařov-sko, stejně jako v loňském roce připravuje malý řemeslný jarmark a ukázku produktů rukodělné výroby, který je tak pro návštěvníky alternativou k množství všech těch stánků s nejrůznějším zbožím, které jsme si v posledních letech zvykli na poutích vídat. Mimoto připravujeme program i pro nejmenší návštěvníky, více k tomuto tématu se dočtete v článku Katky Čadilové, na stránce 5.

Ostatně autorka článku úzce spolupracuje právě s Asociací regionálních značek, která sdružuje regionální výrobce a řemeslníky.

Ale nejen o pouti se můžete setkat s lidmi z našeho občanského sdružení. Těm pozornějším z Vás jistě neuniklo úsilí "okrašlovacího spolku" Mukařov-sko na kruhovém objezdu Na Budech. Už dlouho jsme přemýšleli, jak tuto viditelnou a frekventovanou část obce upravit tak, aby nejen pro projíždějící řidiče byla příjemným „pohlazením“ pro oko a současně byla co nejméně náročná na údržbu. Výsledek našeho snažení budete moci posoudit sami, neboť v době, kdy vydání tohoto čísla bude v tisku, měly by se „kruháku“ dělat poslední dokončovací práce.

Na léto však chystáme i další akce, kterými se snažíme udělat život v naší obci trochu zajímavější – ať již to bude návštěva pojízdného letního kina, sportovní nohejbalové případně volejbalové odpoledne, již tradiční zářijová koloběžkiáda....

Jsem rád, že členové sdružení Mukařov-sko jsou stále aktivní a každoročně jsou ochotni věnovat svůj čas nejen organizaci podobných akcí. Možná méně viditelnou, ale o to důležitější práci odvádějí i zastupitelé zvolení za Mukařov-sko v práci pro obec, zejména ve výborech a pracovních skupinách. Zde musím zmínit především finanční výbor, kde aktuální vizitkou jejich dobré práce je vysoce hodnocené hospodaření obce, o němž se můžete dočíst v článku Přemka Zimy.

Věřte, že to zdaleka není samozřejmost.

Foto  Rudolf Semanský
  místopředseda o.s. Mukařov-sko
  starosta obce


Obsah čísla 4/2014

str. 2 - Starosti starosty
str. 3 - Kruhový objezd Mukařov
str. 4 - Výstavba vodovodu Srbín
str. 5 - Územní plán obce
str. 5 - Mukařovská pouť
str. 6 - Hodnocení hospodaření obce
str. 7 - Dětský den s hasiči
str. 8 - Rozhovor se zastupitelem
str. 10 Kalendář Mukařov-ska
str. 11 Recyklace elektro v obci
str. 12 Inzerce

Dvouměsíčník MUKAŘOV-SKO - 4/2014 pdf

 

Máte zájem o inzerci v časopise Mukařov-sko?
Stačí vyplnit jednoduchý
formulář!