Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dvouměsíčník Mukařov-sko 3/2015

25. 6. 2015

Život přináší změny...
Rudolf Semanský, předseda o.s. Mukařov-sko

Vážení čtenáři,
snad nám odpustíte, Vy všichni kdo se ptáte po osudu našeho časopisu, že hektické období posledních týdnů, kdy finišuje výstavba školy, dokončována je stavba vodovodu, obec byla úspěšná v získání dalších dotací a do toho probíhá výběrové řízení na vybavení školy a na stavbu školky, zapříčinila dramatický skluz ve vydání časopisu Mukařov-sko.

V mezidobí mimoto proběhla také výroční schůze sdružení Mukařov-sko, kde byl v souladu s novým Občanským zákoníkem název upraven na spolek, a současně s tím došlo i k volbě nového vedení.

Dosavadní předsedkyně Ing. Marcela Eichnerová projevila přání z časových důvodů zůstat již jen řadovým členem, post předsedy tedy neobhajovala a tak se pro další období stal předsedou sdružení Mukařov-sko Rudolf Semanský.

A protože Marcela následně oznámila i záměr složit mandát zastupitele, což také na červnovém zasedání učinila, sluší se, abychom jí za práci, kterou v našem sdružení (nově spolku) ale i v zastupitelstvu obce po celá léta odváděla, poděkovali.

Je to více než deset let, kdy Marcela stála u zrodu Mukařov-ska, i když již několik měsíců před tím se zapojovala do práce pro obec a to především v oblastipozemkové problematiky, nájemních smluv a věcných břemen. Snažila se také v tehdejším zastupitelstvu, které v období 2002 - 2006 územní plán projednávalo, probudit větší zájem a zdůrazňovala právě dopad dobrého nebo špatného územního plánu na obec.

Možná málokdo si dnes uvědomí, že tehdy, ani následně v letech 2006 - 201 0 nebyla ani členem zastupitelstva a veškerou činnost vykonávala ve svém volném čase, nezištně a bez nároku na odměnu.

Hlavně díky ní se podařilo dokončit a schválit územní plán a následně získat do vlastnictví obce několik pozemků od tehdejšího Pozemkového fondu. Činnost zastupitele vykonávala až od roku 2010 a jako předsedkyně sdružení přivedla Mukařov-sko vítězně do zastupitelstva v o čtyři roky později - roce 201 4.

Do sdružení Mukařov-sko i práce pro obec dala kus svého srdce a nikdo nepochybuje o tom, že odpočinek a čas na své koníčky si jen a jen zaslouží.

Takže Marcelo, DĚKUJEME! :-)

Obsah čísla 3/2015

str. 2 – Mukařov, obec která žije..
str. 3 – Výstavba vodovodu v obci
str. 4 – Kolik je v republice Mukařovů?
str. 5 – 111 . výročí SDH Žernovka
str. 6 – Kam s ním?
str. 7 – Čarodějnice v Mukařově
str. 8 – Dětský den s hasiči

Dvouměsíčník MUKAŘOV-SKO - 3/2015 pdf

Máte zájem o inzerci v časopise Mukařov-sko?
Stačí vyplnit jednoduchý formulář!