Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dvouměsíčník Mukařov-sko 1/2015

5. 2. 2015

Mukařov-sko již deset let s Vámi
Ing. Marcela Eichnerová,
předsedkyně o.s. Mukařov-sko

Vážení čtenáři, píše se rok 201 5 a dvouměsíčník Mukařov-sko tímto číslem vstupuje již do desátého ročníku. Ano, uteklo to neuvěřitelně, naše obec se postupně mění, ale dvouměsíčník Mukařov-sko zůstává nadále s Vámi, aby Vám přinášel informace z místa, kde společně žijeme...

A hned v době svého vzniku -právě před deseti lety, tedy v roce 2006, musel náš dvouměsíčník bojovat o právo na existenci, i když jen proto, že podával informace tak, jak jsou. Stal se tak někomu pověstným trnem v oku a jeho tehdejší zakladatel Vítek Šoupal společně s Rudou Semanským museli čelit udání a dokonce pokutě za to, že časopis nebyl tehdy řádně zaregistrován u Ministerstva kultury. Od té doby uplynulo mnoho let a dvouměsíčník Mukařov-sko se stal nejen pravidelným informačním věstníkem o dění kolem nás, který je distribuován zdarma do všech domácností, ale přinášel také informace z obecního úřadu. Z tohoto důvodu byl také v minulosti zastupitelstvem schválen (a to každoročně, v rámci schvalování rozpočtu obce) finanční příspěvek, který zhruba pokrýval náklady na tisk. Je však třeba říci, že tato částka byla původně příspěvkem na činnost sdružení, a v různé výši ji dostávají všechna sdružení, která se aktivně zapojují do činnosti v obci. Naše sdružení se rozhodlo příspěvek využít na tisk časopisu Mukařov-sko. Navíc další činnosti, tedy vlastní psaní článků, sestavení časopisu a jeho distribuci zajišťovalo Mukařov-sko na své náklady, nebo zcela nezištně dobrovolnickou prací.

Je možná symbolické, že dnes, po deseti letech, se po vyhrocených povolebních debatách ohledně způsobu informování Vás, občanů, rozhodlo sdružení Mukařov-sko se bez finančního příspěvku obce do budoucna obejít a tisk časopisu zajišťovat z dobrovolných příspěvků. Jedním z důvodů je nechuť trávit čas na každém zasedání zastupitelstva nekonečnými debatami o tom, zda se to, co píšeme, může někoho dotknout, nebo ovlivnit výsledky voleb. Dalším důvodem je, že patrně v brzké době vznikne nový Obecní zpravodaj, který nebude mít v názvu slovo Mukařov-sko, a který bude přinášet Vám, občanům především informace o činnosti obecního úřadu v míře vyšší, než umožňoval rozsah tohoto našeho Mukařov-ska. Na četné dotazy tedy odpovídáme, že časopis Mukařov-sko rozhodně nekončí, jen jeho obsah se od příštího čísla mírně změní.
Závěrem mi dovolte, abychom Vám se do roku 201 5 popřáli vše dobré, a ať je pro Vás tento rok úspěšný a příznivý.

Obsah čísla 1/2015

str. 2 - Starosti „starosty“
str. 3 - Rozpočet obce na rok 2015
str. 4 - Přírodní zahrady
str. 5 - Mukařovská hvězda
str. 6 - Advent v MŠ Mukařov
str. 7 - Zprávy z SDH Žernovka
str. 8 - Fotoreportáž z rozsvěcení Vánočního stromu Mukařov
str. 9 - Termíny zápasů TJ Sokol
str. 10 - Kalendář Mukařov-ska
str. 11 - Kultura nezná hranic
str. 12 - Inzerce

Dvouměsíčník MUKAŘOV-SKO - 1/2015 pdf

Máte zájem o inzerci v časopise Mukařov-sko?
Stačí vyplnit jednoduchý formulář!